×
Creating solutions

Ako odstrániť chybu Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of undefined (Dojo)

Pri práci s modulom dojo/on môže nastať chyba Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of undefined. Keďže táto chyba sa mi stáva dosť často a vždy zabudnem prečo vznikla, uvediem je príčinu a nápravu v tomto článku.
Dôvodom uvedeného chybového hlásenia je neexistujúci prvý argument, teda DOMNode. Uvedením existujúceho elementu daný problém bude vyriešený.
Príklad: Formát zápisu funkcie on.
1
var event = on(node, eventType, callback);

Záver

Verím, že vám tento článok pomôže.


Dojo,dojo/on,Uncaught TypeError,error,undefined
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest