×
Creating solutions

Ako odstrániť chybu Debug adapter process has terminated unexpectedly vo Visual Studio Code

Pri práci s Visual Studio Code a používaní debuggera pre Chrome som začal dostávať chybové hlásenie Debug adapter process has terminated unexpectedly. Po dlhšom hľadaní riešení, ako tento problém odstrániť, som našiel nasledujúci postup.
1. Odinštalovať rozšírenie Debugger for Chrome
2. Zatvoriť Visual Studio Code
3. Zmazať z C:\Users\[user]\.vscode\extensions adresár msjsdiag.debugger-for-chrome-x.y.z
4. Spustiť Visual Studio Code
5. Nainštalovať rozšírenie Debugger for Chrome
6. Reload rozšírenia

Záver

Po týchto krokoch by už mal Debugger for Chrome fungovať správne. V prípade, že sa v adresári C:\Users\[user]\.vscode\extensions nachádzajú rôzne verzie msjsdiag.debugger-for-chrome-x.y.z tak je ich potrebné zmazať všetky.


Softvér,debug,adapter,terminate,Visual Studio Code,debugging,Debugger for Chrome
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest