×
Creating solutions

Ako nastaviť panel úloh pre rozšírenú obrazovku

Používateľ pri práci s viacerými obrazovkami môže v operačnom systéme Windows 8 nastaviť možnosť pre zobrazovanie panela úloh na oboch obrazovkách. Nemusí tak prechádzať kurzorom medzi obrazovkami, ak potrebuje kliknúť na niektorú z ikon v paneli úloh.
Pre nastavenie zobrazovania panela úloh na oboch obrazovkách je potrebné vykonať nasledujúci postup.
1. Nastavenie sa kurzorom myši na Taskbar (Panel úloh) - spodná lišta s ikonami.
2. Vyvolanie kontextového menu cez stlačenie pravého tlačidla myši.
3. Kliknutie na položku Properties (Vlastnosti).
4. Zvolenie Karty Taskbar (Panel úloh).
5. V sekcii Multiple displays označenie políčka Show taskbar on all displays.
Teraz je už možné používať panel úloh aj na druhej obrazovke.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 29.3.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, taskbar, softvér, panel úloh


Windows,Windows,taskbar,softvér,panel úloh
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest