×
Creating solutions

Ako nastaviť ikonu widgetu dojox/mobile/ToolBarButton vpravo

V rámci widgetu dojox/mobile/Heading je veľmi často používaný widget dojox/mobile/ToolBarButton, ktorý renderuje tlačidlo s podporou textu a obrázka. Žiaľ obrázok v súčasnosti nie je možné zobraziť vpravo. Pre zobrazenie obrázka vpravo a textu vľavo je možné vykonať napríklad nasledujúcu úpravu.
Celý trik je založený na pridaní triedy icon-right s vlastnosťou float, ktorá zabezpečí prehodenie elementov <td>. Pre estetickejšie zobrazenie textu a obrázka som použil vlastnosť padding.
Obrázok: Zmena umiestnenia textu a obrázka.
Zmena umiestnenia textu a obrázka.
Príklad: Zápis do elementu <style>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
.icon-right td {
float : left;
padding-right : 0;
padding-left : 10px;
}
.icon-right td:first-child {
float : right;
padding-left : 0;
padding-right : 10px;
}
Príklad: Zápis do elementu <body>.
1
2
3
<span class="icon-right" data-dojo-type="dojox/mobile/ToolBarButton"
data-dojo-props="icon : '../images/tab-icon-29w.png', label : 'Logout'">
</span>

Záver

V rámci vývoja mobilného enterprise riešenia som vytvoril viacero rozšírení pre existujúce widgety, ktoré by som chcel postupne prezentovať a umiestniť na GitHub. Aké zlepšenia by ste navrhli pre dojox/mobile/ToolBarButton vy?


Dojo,dojox/mobile,dojox/mobile/ToolBarButton,icon,ikona
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest