×
Vytvárame riešenia

Ako nastaviť hodnotu widgetu (Dojo)

Po získavaní hodnôt z widgetov, ktoré bolo predstavené v poslednom článku, je na rade ich nastavovanie. Rovnako ako získanie hodnoty aj ich nastavovanie je možné vykonať pri deklaratívnom a programatickom spôsobe zápisu widgetu. Tentoraz je možné bezpečne aplikovať iba jeden prístup.
Nastavovanie hodnôt widgetom je založené na metóde set(). Prístup založený na nastavení hodnoty priamo vo vlastnosti žiaľ nemusí byť widgetom podporovaný. Základom nastavenia vlastnosti je identifikácia widgetu. Tú je možné vykonať napríklad cez modul dijit/registry a metódu byId().
Príklad: Formát zápisu pre metódu set().
1
Widget.set(property, value);
V nasledujúcom príklade je demonštrované nastavenie hodnoty v deklaratívne vytvorenom dijite Button. Prvým krokom je identifikácia widgetu. Druhým krokom je použitie metódy set() s argumentmi reprezentujúcimi názov vlastnosti a hodnotu vlastnosti. Výsledkom je nastavenie hodnoty definovanej vlastnosti.
Príklad: Zápis do elementu <body>.
1
2
<div id="button" data-dojo-type="dijit/form/Button"
data-dojo-props="label : 'Button'"></div>
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
require(["dojo/ready", "dijit/registry", "dojo/parser"],
function(ready, registry) {
ready(function() {
var Button = registry.byId("button");
Button.set("label", "New Button");
});
});
Nasledujúci príklad demonštruje ako nastavenie hodnoty prostredníctvom priameho prístupu k vlastnosti widgetu je neúspešné.
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
require(["dojo/ready", "dijit/registry", "dojo/parser"],
function(ready, registry) {
ready(function() {
var Button = registry.byId("button");
Button.label = "New Button";
});
});

Záver

Pre prístup k hodnotám widgetu slúži metóda set(). Nastavovanie hodnôt widgetu prostredníctvom konkrétnych vlastnosti nemusí byť vždy úspešné.


Dojo,dojo,programovanie,set,dijit/registry
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších