×
Creating solutions

Ako na WAMP .htaccess a chybové hlásanie: The server encountered an internal error or misconfiguration

Programátor vo WAMP môže pri aplikovaní súboru .htaccess naraziť na 500 Internal Server Error s popisom: The server encountered an internal error or misconfiguration. Výsledkom je nielen neaktívny RewriteEngine, ale aj súbory php.
Pre odstránenie tohto problému je potrebné kliknúť na ikonu Wamp servera, následne vybrať položku Apache, potom Apache modules, nalistovať rewrite_module a kliknutí tento modul označiť. Nakoniec už len stačí reštartovať WAMP server a súbor .htaccess bude funkčný.

Záver

Je škoda, že tento modul vo WAMPe nie je aktivovaný čo zbytočne núti používateľa riešiť uvedený problém, ktorý by normálne nenastal.


Softvér,WAMP, .htaccess,apache,RewriteEngine,RewriteRule
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest