×
Creating solutions

Ako na hlásenie the path is not valid kernel header (Linux)

Pri inštalácii VMware Tools na operačný systém Debian môže používateľ dostať hlásenie the path is not valid kernel header. Je to jeden z viacerých problémov, s ktorým sa je možné stretnúť pri inštalácii VMware Tools na najnovších Debian či Ubuntu.
Pri hľadaní riešení na internete som nakoniec našiel nasledujúci spôsob ako odstrániť hlásenie the path is not valid kernel header.
Príklad: Inštalácia Linux headers.
1
2
sudo apt-get update && sudo apt-get install build-essential
linux-headers-$(uname -r)
Zápis príkazu je ako jeden riadok.

Záver

Po zadaní uvedeného príkazu je potrebné ukončiť inštaláciu VMware Tools a začať ju od začiatku. V novej inštalácii už bude cesta k Linux headers detegovaná.


Linux,sudo,apt,install,location,linux headers. VMware Tools,build-essential
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest