×
Creating solutions

Ako na efektívnu prácu s Eclipse a STS

V tomto článku predstavím niektoré užitočné funkcie a klávesové skratky pre Eclipse a STS. Na začiatok chcem ešte poznamenať, že môže nastať situácia, keď niektoré uvedené informácie nemusia fungovať v Eclipse aj STS a funkčné budú iba v jednom z nich.
Medzi užitočnú funkciu určite patrí Save Actions, kde je možné definovať akcie na tlačidlo Save. Ako príklad je možné formátovať celý súbor alebo len zmeny, pričom rozsah formátovania je možné si upraviť podľa potreby.
Ďalšou prínosnou funkciou je zobrazenie spôsobu zobrazenia súborov. Ja preferujem typ Hierarchical, kedy sú packages zobrazené ako adresáre. Druhou možnosťou ja Flat štruktúra, kedy sa rovnaké package do seba nevnárajú, ale reprezentujú samostatný adresár čo časom môže prekážať.
Ak chcete mať prehľadnejšie zoskupené projekty, na tento účel slúži Working set. Working set umožňuje vytvárať skupiny, ktoré budú obsahovať projekty. Ide o filter, ktorý zobrazí len tie projekty, ktoré sú definované v skupine. Zároveň sa je možné rozhodnúť, či budú zobrazené skupiny (Working sets) alebo projekty.
Poslednou zaujímavou funkciou sú šablóny (Templates). Ide o kúsky kódu, ktoré majú svoju skratku. Napísaním skratky sa zobrazí template, ktorého súčasťou môžu byť aj replacery. Príkladom je sysout alebo syserr, ktoré po stlačení Ctrl + space zobrazia šablónu.
Tabuľka: Prehľad funkcií
Save ActionsWindow / Preferences / Java / Editor / Save Actions
Package PresentationPackage Explorer / Functions Arrow / Package Presentation / Flat | Hierarchical
Working setPackage Explorer / Functions Arrow / Select Working Set ...
TemplatesWindow / Preferences / Java / Editor / Templates
Tabuľka: Prehľad klávesových skratiek
Ctrl + 1Error options
Ctrl + Shift + FFormat
Ctrl + QLast edited line
Ctrl + -Collapse method block
Ctrl + +Expand method block
F3Open definition
F4Open type hierarchy
Ctrl + OAll methods in class
Ctrl + Shift + ROpen resource
Ctrl + IGo to line
Ctrl + HOpen search dialog
Ctrl + GGo to declaration
Ctrl + Shift + GShow references (where it is used)
Ctrl + TShow quick hierarchy
Ctrl + Shift + OOrganize Imports (removes unused imports)
Alt + Shift + RRenaming - Refactoring
Alt + upMove line up
Alt + downMove line down
Ctrl + Shift + CComment / uncomment
Ctrl + Shift + IInspect

Záver

Zoznam všetkych klávesových skratiek sa nachádza vo Window / Preferences / General / Keys. Na záver ešte uvádzam bug v STS, skúste stlačiť Ctrl + 1. Našťastie tento zoom je možné odstrániť cez Ctrl + Shift + -.


Softvér,Eclipse,STS,Spring Tool Suite,shortcuts,klávesové skratky
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest