×
Vytvárame riešenia

Ako kompilovať zdrojový kód Javy

Asi každého začínajúceho Java programátora v prvom rade zaujíma ako spustiť vytvorený program. Programovacie jazyky, okrem skriptovacích, vyžadujú pred spustením aplikácie vykonať preklad zdrojového kódu do strojového kódu.
V jazyku Java sa zdrojový kód uložený v súbore *.java skompiluje do bajtového kódu a uloží do súboru s príponou *.class. Súbor *.class má rovnaký názov ako prekladaný súbor *.java. Preklad nastane len za predpokladu, že bola dodržaná syntax jazyka. V opačnom prípade prekladač ohlási chybu. Prekladač spracuje len to čo pozná.
Používateľ môže kompilovať zdrojové súbory z príkazového riadka alebo z integrovaného vývojového prostredia.

Kompilácia v príkazovom riadku

Pre kompiláciu zdrojových súborov *.java odporúčam použiť nastavenia uvedené v článku Java - odporúčané nastavenia premenných prostredia. Kompilátor zdrojových súborov *.java, javac.exe, je súčasťou Java Development Kit. Vytvorenie bajtového kódu v podobe súboru *.class sa vykoná nasledujúcim zápisom v príkazovom riadku.
Príklad: Kompilácia zdrojového súboru v jazyku Java.
1
javac filename.java

Kompilácia v IDE

Pre efektívnejšiu prácu je vhodné používať integrované vývojové prostredia (IDE). Medzi populárne IDE patria Eclipse, STS či NetBeans. Keďže vývojové prostredia podporujú prácu s projektmi, výsledok kompilácie môže byť uložený do súboru *.jar (Java archive). Vo vývojovom prostredí Netbeans je možné kompilovať projekt prostredníctvom kláves F11 alebo Shift + F11 prípadne cez menu Run a položky Build Main Project alebo Clean and Build Main Project.

Záver

V prípade, že kompilácia sa nevykoná, kompilátor oznámi chybu. Medzi príčiny neúspechu kompilácie najčastejšie patria nesprávne nastavenie kompilátora, chyby v zdrojovom kóde či nesúlad názvu triedy a súboru. Po úspešnej kompilácii je možné prejsť k spusteniu aplikácie. Ale o tom až nabudúce.


Java,kompilátor,compiler,JDK,JRE_HOME,CLASSPATH,Java,premenné prostredia,programovanie
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších