×
Creating solutions

Ako kompilovať zdrojový kód Javy

Asi každého začínajúceho Java programátora v prvom rade zaujíma ako spustiť vytvorený program. Programovacie jazyky, okrem skriptovacích, vyžadujú pred spustením aplikácie vykonať preklad zdrojového kódu do strojového kódu.
V jazyku Java sa zdrojový kód uložený v súbore *.java skompiluje do bajtového kódu a uloží do súboru s príponou *.class. Súbor *.class má rovnaký názov ako prekladaný súbor *.java. Preklad nastane len za predpokladu, že bola dodržaná syntax jazyka. V opačnom prípade prekladač ohlási chybu. Prekladač spracuje len to čo pozná.
Používateľ môže kompilovať zdrojové súbory z príkazového riadka alebo z integrovaného vývojového prostredia.

Kompilácia v príkazovom riadku

Pre kompiláciu zdrojových súborov *.java odporúčam použiť nastavenia uvedené v článku Java - odporúčané nastavenia premenných prostredia. Kompilátor zdrojových súborov *.java, javac.exe, je súčasťou Java Development Kit. Vytvorenie bajtového kódu v podobe súboru *.class sa vykoná nasledujúcim zápisom v príkazovom riadku.
Príklad: Kompilácia zdrojového súboru v jazyku Java.
1
javac filename.java

Kompilácia v IDE

Pre efektívnejšiu prácu je vhodné používať integrované vývojové prostredia (IDE). Medzi populárne IDE patria Eclipse, STS či NetBeans. Keďže vývojové prostredia podporujú prácu s projektmi, výsledok kompilácie môže byť uložený do súboru *.jar (Java archive). Vo vývojovom prostredí Netbeans je možné kompilovať projekt prostredníctvom kláves F11 alebo Shift + F11 prípadne cez menu Run a položky Build Main Project alebo Clean and Build Main Project.

Záver

V prípade, že kompilácia sa nevykoná, kompilátor oznámi chybu. Medzi príčiny neúspechu kompilácie najčastejšie patria nesprávne nastavenie kompilátora, chyby v zdrojovom kóde či nesúlad názvu triedy a súboru. Po úspešnej kompilácii je možné prejsť k spusteniu aplikácie. Ale o tom až nabudúce.


Java,kompilátor,compiler,JDK,JRE_HOME,CLASSPATH,Java,premenné prostredia,programovanie
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest