×
Creating solutions

Ako kompilovať zdrojové súbory jazyka C

Kompiláciu zdrojových kódov v jazyku C (súbory s príponou *.c) je možné vykonávať v IDE (Integrated Development Environment) alebo priamo prostredníctvom kompilátora. Ak používateľ nemá nainštalované a nakonfigurované IDE, môže pre kompilovanie súborov jazyka C použiť riešenie MinGW.
Po stiahnutí a nainštalovaní MinGW je potrebné sa nastaviť do adresára bin. Na kompiláciu zdrojových súborov jazyka C slúži súbor gcc.exe. Kompiláciu zdrojového súboru je možné vykonať nasledujúcim príkazom z príkazového riadka.
Príklad: Kompilácia zdrojového súboru do súboru exe.
1
2
3
4
5
// Formát zápisu pre kompiláciu zdrojového súboru
// gcc -o output source
// kompilácia súboru s názvom example.c do súboru example.exe
gcc -o example.exe example.c
Príkaz pre kompiláciu sa skladá z názvu súboru, ktorý bude vykonávať kompiláciu (gcc), a troch parametrov. Prvý parameter -o definuje, že bude generovaný výstup. Druhý parameter definuje názov výstupu, teda skompilovaného súboru (súboru s príponou exe). Tretí parameter definuje názov súboru so zdrojovým kódom v jazyku C, ktorý ma byť skompilovaný. Z tohto súboru bude generovaný výstup (druhý parameter).

Záver

Pre spustenie príkazového riadka je možné v adresári bin vytvoriť súboru s názvom cmd.bat, ktorý bude obsahovať text cmd.exe. Spustením súboru cmd.bat sa následné spustí príkazový riadok, do ktorého je možné zadať príkaz na kompiláciu zdrojového súboru.


C/C++,programovanie,C,MinGW,kompilátor,compiler,príkazový riadok
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest