×
Creating solutions

Ako horizontálne centrovať element

Jednou z najčastejšie vykonávaných činností pri tvorbe internetových stránok je horizontálne centrovanie elementov. Vďaka centrovaniu elementov je možné umiestniť obsah webu do stredu okna internetového prehliadača. Horizontálne centrovanie je použité aj v tomto projekte.
Pre aplikovanie horizontálneho centrovania stačí použiť pravidlo margin : auto;. Hodnota auto sa musí vzťahovať pre ľavú a pravú stranu. Je ju možné kombinovať aj s rôznymi hodnotami pre dolnú a hornú stranu. Nasledujúce príklady demonštrované spôsoby horizontálneho centrovania elementov.
Príklad: Zápis do elementu <body>.
1
2
3
4
5
6
7
8
<section>
<section>
<section>
<section>
</section>
</section>
</section>
</section>
Príklad: Zápis do elementu <style>.
1
2
3
4
5
6
section {
outline : 2px solid black;
width : 60%;
height : 200px;
margin : auto;
}
Uvedené zápisy vycentrujú štyri elementy <section>. V tomto prípade je hodnota auto aplikovaná pre všetky smery. Ďalší príklad demonštruje kombináciu hodnoty auto s ďalšími jednotkami.
Príklad: Kombinácia hodnôt auto s hodnotami 4px a 2px.
1
2
3
4
5
6
section {
border : 2px solid black;
width : 60%;
height : 200px;
margin : 4px auto 2px auto;
}

Záver

Uvedený postup demonštruje iba horizontálne centrovanie. Centrovanie celého elementu na stred, teda horizontálne aj vertikálne, bude uvedené v niektorom z ďalších článkov.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 22.5.2013
Kategória: CSS
Značky: programovanie, center, horizontal, element, margin, auto


CSS,programovanie,center,horizontal,element,margin,auto
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest