×
Vytvárame riešenia

Ako hľadať znak + cez regulárny výraz

Pri práci s regulárnymi výrazmi môže programátor naraziť na problém, ako vyhľadávať znak +. Keďže znak + patrí medzi jeden z metaznakov regulárneho výrazu, je potrebné ho zapísať buď ako escape sekvenciu so znakom \ alebo ho umiestniť do metaznakov [ ]. Oba spôsoby vyhľadávanie sú demonštrované na nasledujúcich príkladoch v jazykoch PHP a JavaScript.
Príklad: Vyhľadávanie znaku + so zápisom v metaznakoch [] v jazyku PHP.
1
2
3
4
$pattern = "/[+]/";
$replacer = "plus";
$text = "c++";
echo $result = preg_replace($pattern, $replacer, $text);
Príklad: Vyhľadávanie znaku + so zápisom v escape sekvencii v jazyku PHP.
1
2
3
4
$pattern = "/\+/";
$replacer = "plus";
$text = "c++";
echo $result = preg_replace($pattern, $replacer, $text);
Príklad: Vyhľadávanie znaku + so zápisom v metaznakoch [] v jazyku JavaScript.
1
2
3
4
5
var pattern = /[+]/g;
var replacer = "plus";
var text = "c++";
var result = text.replace(pattern, replacer);
console.log(result);
Príklad: Vyhľadávanie znaku + so zápisom v escape sekvencii v jazyku JavaScript.
1
2
3
4
5
var pattern = /\+/g;
var replacer = "plus";
var text = "c++";
var result = text.replace(pattern, replacer);
console.log(result);
Uvedené príklady vyhľadávajú v slove c++ znak + a nahradzujú ho za slovo plus. Výsledkom funkcie replace() je reťazec cplusplus.

Záver

Rovnakým spôsobom je potrebné postupovať aj pri ďalších metaznakoch.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 30.4.2013
Kategória: Programovanie
Značky: replace, regexp, programovanie, preg_replace, php, javascript, metaznak


Programovanie,replace,regexp,programovanie,preg_replace,PHP,JavaScript,metaznak
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších