×
Creating solutions

Ako hľadať znak + cez regulárny výraz

Pri práci s regulárnymi výrazmi môže programátor naraziť na problém, ako vyhľadávať znak +. Keďže znak + patrí medzi jeden z metaznakov regulárneho výrazu, je potrebné ho zapísať buď ako escape sekvenciu so znakom \ alebo ho umiestniť do metaznakov [ ]. Oba spôsoby vyhľadávanie sú demonštrované na nasledujúcich príkladoch v jazykoch PHP a JavaScript.
Príklad: Vyhľadávanie znaku + so zápisom v metaznakoch [] v jazyku PHP.
1
2
3
4
$pattern = "/[+]/";
$replacer = "plus";
$text = "c++";
echo $result = preg_replace($pattern, $replacer, $text);
Príklad: Vyhľadávanie znaku + so zápisom v escape sekvencii v jazyku PHP.
1
2
3
4
$pattern = "/\+/";
$replacer = "plus";
$text = "c++";
echo $result = preg_replace($pattern, $replacer, $text);
Príklad: Vyhľadávanie znaku + so zápisom v metaznakoch [] v jazyku JavaScript.
1
2
3
4
5
var pattern = /[+]/g;
var replacer = "plus";
var text = "c++";
var result = text.replace(pattern, replacer);
console.log(result);
Príklad: Vyhľadávanie znaku + so zápisom v escape sekvencii v jazyku JavaScript.
1
2
3
4
5
var pattern = /\+/g;
var replacer = "plus";
var text = "c++";
var result = text.replace(pattern, replacer);
console.log(result);
Uvedené príklady vyhľadávajú v slove c++ znak + a nahradzujú ho za slovo plus. Výsledkom funkcie replace() je reťazec cplusplus.

Záver

Rovnakým spôsobom je potrebné postupovať aj pri ďalších metaznakoch.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 30.4.2013
Kategória: Programovanie
Značky: replace, regexp, programovanie, preg_replace, php, javascript, metaznak


Programovanie,replace,regexp,programovanie,preg_replace,PHP,JavaScript,metaznak
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest