×
Creating solutions

Ako formátovať zobrazenú hodnotu v dijite DateTextBox (Dojo)

Popri nastavení východiskovej hodnoty a formátovaní výstupnej hodnoty je niekedy potrebné formátovať aj zobrazovanú hodnotu. Tá nemusí vždy zodpovedať požiadavkám používateľa. Podobne ako pri formátovaní výstupnej hodnoty je potrebné správne definovať aj formát zobrazovanej hodnoty.
Pre formátovanie zobrazovanej hodnoty slúži vlastnosť constraints. Jej hodnotou je objekt pozostávajúci z vlastnosti datePattern a požadovaného formátu. Vzory pre tvorbu formátu sú uvedené v dokumentácii k modulu dojo/date/locale.
Príklad: Deklaratívne zápisy vlastnosti constraints.
1
2
3
4
5
6
7
<input class="dateTextBox" data-dojo-type="dijit/form/DateTextBox"
value="2013-02-14" data-dojo-props="constraints:
{datePattern: 'yyyy-MM-dd'}">
<input class="dateTextBox" data-dojo-type="dijit/form/DateTextBox"
value="2013-02-14" data-dojo-props="constraints:
{datePattern: 'd. MMMM yyyy'}">
Uvedené príklady demonštrujú možné spôsoby formátovania zobrazovanej hodnoty. Prvý zápis formátuje hodnotu do ISO formátu (2013-02-14) a druhý zápis do lokalizovaného formátu (14. februára 2013).

Záver

Ďalší článok venovaný dijitu DateTextBox bude zameraný na zmenu ikony. Východisková ikona totiž priamo nevystihuje, že ide date picker.


Dojo,dijit/form/DateTextBox,displayed value,constraints,datePattern
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest