×
Creating solutions

Ako detegovať veľké písmená v JavaScripte

Nedávno keď som robil na jednej funkcii, potreboval som nájsť spôsob, ako rýchlo a jednoducho detegovať veľké písmená. Mojim cieľom bolo konvertovať id s uppercase zápisom na css triedy s malými písmenami a pomlčkami. Nakoniec som našiel jeden príklad, ktorý síce neriešil to, čo som potreboval, ale ukázal mi rýchly spôsob detekcie veľkých písmen. Vďaka dobrej znalosti JavaScriptu som hneď toto riešenie upgradol pre moje potreby.
Pre detekciu veľkých písmen je možné použiť regulárny výraz. Nasledujúci príklad nahradí každé veľké písmeno za pomlčku.
Príklad: Detekcia veľkých písmen.
1
"FindLargeLetters".replace(/([A-Z])/g, "-")
Na základe tohto princípu je možné aplikovať pokročilejšiu prácu s metódou replace(). Ako príklad uvádzam detekciu veľkých písmen aj s ich výpisom.
Príklad: Detekcia veľkých písmen s výpisom do konzoly.
1
2
3
4
5
6
var largeLetters = [];
"FindLargeLetters".replace(/([A-Z])/g, function (match) {
largeLetters.push(match);
return match;
});
console.log(largeLetters.toString());

Záver

V prípade potreby detekcie malých písmen je potrebné zadať nasledujúci regulárny výraz /([a-z])/g. Pre podporu detekcie slovenských písmen napríklad š a č je potrebné zadať tieto znaky do regulárneho výrazu. Regulárny výraz by tak vyzeral nasledovne /([a-zšč])/g.


JavaScript,replace(),push(),capitals,uppercase,toString()
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest