×
Creating solutions

Ako definovať znakovú sadu v NetBeans

Pri tvorbe aplikácií je veľmi dôležité definovať znakovú sadu, ktorá bude použitá vo vytváraných súboroch. Túto možnosť obsahuje aj vývojové prostredie NetBeans. Nastavenie znakovej sady sa vzťahuje na projekt a je to možné vykonať nasledujúcim postupom.
1. Kliknutie na projekt.
2. Vyvolanie kontextovej ponuky cez pravé tlačidlo myši.
3. Kliknutie na položku Properties.
4. V okne Categories kliknutie na položku Sources.
5. V položke Encoding výber požadovanej znakovej sady.
Obrázok: Definovanie znakovej sady v NetBeans.
Definovanie znakovej sady v NetBeans.

Záver

Pri projektoch C/C++ je položka Encoding umiestnená pod položkou General.


Softvér,NetBeans,znaková sada,konfigurácia,nastavenie
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest