×
Creating solutions

Ako centrovať Google reklamu cez CSS (JavaScript)

V tomto krátkom článku predstavím ako prostredníctvom jQuery nacentrujem reklamu od Google. Celý problém spočíva v tom, že je potrebné formátovať obsah v elemente <iframe>. Ak nemáme pod kontrolou CSS iframu, je potrebné vytvoriť štýl programaticky.
Pre tento účel použijem JavaScript a jQuery, kde v elementoch <iframe> vytvorím internú šablónu pre element <body>.
Príklad: Centrovanie Google reklamy
1
2
$('iframe').contents().find("head")
.append($("<style type='text/css'>body{text-align: center;}</style>"));

Záver

Ak poznáte iné riešenie podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


JavaScript,css,iframe,body,style,jQuery,Google Ads
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest