×
Creating solutions

Ako automaticky prispôsobiť text bunke (Excel)

Pri práci s programom Excel z kancelárskeho balíka MS Office je niekedy potrebné zachovať rozmery buniek a zabezpečiť bunky tak, aby ich obsah nepretekal. Takémuto nastaveniu sa hovorí prispôsobenie textu bunke.
Prispôsobiť text bunke je možné nasledujúcim postupom:
1. Nastavenie sa na bunku s textom, ktorý sa má prispôsobiť bunke.
2. Stlačenie pravého tlačidla pre vyvolanie kontextovej ponuky.
3. Kliknutie na položku Formátovať bunky (Format cells).
4. Kliknutie na kartu Zarovnanie (Alignment).
5. Označenie poľa s názvom Prispôsobiť bunke (Shrink to fit).
Nastavenie sa potvrdí stlačením tlačidla OK. Zrušenie prispôsobovania sa vykoná rovnakým postupom, len namiesto označenia poľa Prispôsobiť bunke (Shrink to fit) sa pole odznačí.


Microsoft Office,office,excel,bunka,softvér,formátovať bunky
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest