×
Creating solutions

Aké vrstvy obsahujú dokumenty HTML

Spôsob tvorby internetových stránok s príchodom nových technológií a techník sa postupne začal meniť. Kým v minulosti sa všetky zápisy vykonávali v dokumentoch HTML, v súčasnosti sa kladie veľký dôraz na oddelenie obsahu od všetkého, čo môže tento obsah ovplyvniť.
Z tohto dôvodu sa vytvorili tri základné vrstvy, ktoré definujú spôsob, akým sa majú správne tvoriť internetové stránky.
Prvú vrstvu tvorí obsah zložený z textu a elementov jazyka HTML. Elementy tvoria štruktúru, základné formátovanie textu v podobe odsekov, zalomení, zoznamov, formulárov, zobrazovanie obrázkov a zároveň definujú tok dokumentu.
Druhú vrstvu, nazvanú prezentácia, zastupuje grafický vzhľad vytvorený prostredníctvom jazyka CSS. Ide o rozšírené formátovanie dokumentu s dôrazom na celkový layout (rozloženie obsahu), rozvrhnutie grafických prvkov a štýlu textu.
Tretiu vrstvu reprezentujúcu chovanie dokumentu, resp. internetovej stránky, zastupuje jazyk JavaScript. Ten vytvára oživenie statického dokumentu po jeho načítaní. V spolupráci s DOM je možné ovládať jednotlivé elementy, ich atribúty, vlastnosti a obsah. Jazyk JavaScript v spolupráci s DOM umožňuje v dokumente vytvárať udalosti, ako aj do dokumentu vkladať externý obsah.

Záver

Pre efektívnu tvorbu webov je dôležité oddeliť základný obsah a kostru dokumentu od všetkého, čo ich môže ovplyvniť. Za týmto účelom je tvorba webov rozdelená do troch vrstiev, medzi ktoré patrí obsah, prezentácia a chovanie. Vďaka takémuto oddeleniu je možné jednotlivé zmeny vykonávať nezávisle na jednom mieste, pričom môžu byť aplikované na rôzne časti v dokumente. Inak povedané, jedným zápisom je možné aplikovať zmenu na rôzne časti dokumentu bez toho, aby bolo tieto zmeny potrebné zapísať na každé miesto v dokumente. Napríklad zápisom pravidla CSS je možné formátovať všetky elementy v dokumente bez toho, aby boli elementy v dokumente HTML dáko upravené. Odstránením pravidla sa vráti dokument do pôvodného stavu.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 25.3.2013
Kategória: HTML
Značky: xhtml, programovanie, html


HTML,XHTML,programovanie,HTML
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest