×
Creating solutions

Aké typy návratových hodnôt môže obsahovať príkaz return

Príkaz return patrí medzi príkazy, ktoré sú použité takmer v každom programovacom jazyku. Okrem okamžitého ukončenia funkcie alebo metódy môže príkaz return vrátiť aj hodnotu ako výsledok určitej operácie. V závislosti od typu programovacieho jazyka je možné vracať rôzne typy návratových hodnôt. V tomto krátkom príspevku sú uvedené možné typy návratových hodnôt, ktoré sa najčastejšie používajú pri programovaní.
Príkaz return môže vrátiť jednu z nasledujúcich typov hodnôt:
  • literál
  • volanie metódy (metóda musí vrátiť hodnotu)
  • volanie funkcie (funkcia musí vrátiť hodnotu)
  • premennú (lokálnu, globálnu alebo vlastnosť objektu)
  • objekt
  • pole
  • funkciu bez volania (anonymnú, pomenovanú alebo metódu)
  • výraz (výsledok výrazu bude priradený ako návratová hodnota)

Záver

Skôr ako čitateľ skúsi používať uvedené typy návratových hodnôt, musí zistiť či daný typ návratovej hodnoty je príslušným programovacím jazykom aj podporovaný.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 27.4.2013
Kategória: Programovanie
Značky: programovanie, javascript, java, php, c++, c, return, návratová hodnota


Programovanie,programovanie,JavaScript,Java,PHP,C++,C,return,návratová hodnota
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest