×
Creating solutions

5 spôsobov ako v Dojo aplikovať innerHTML

Práca s frameworkom Dojo je mierne odlišná od knižnice jQuery. Ale aj Dojo podobne ako jQuery ponúka viacero spôsobov ako rýchlo pracovať s DOM. Príkladom je vkladanie fragmentov prostredníctvom vlastnosti innerHTML, ktoré je možné vykonať viacerými spôsobmi.
Prvý spôsob aplikovania vlastnosti innerHTML je prostredníctvom metódy create(). V tomto prípade je vytvorený wrapper a do neho vložený fragment HTML.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<section id="insert"></section>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/dom-construct", "dojo/query"],
function(ready, domConstruct, query) {
ready(function() {
var target = query("#insert")[0];
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
domConstruct.create("div", {innerHTML: fragment}, target);
});
});
</script>
Druhý spôsob je vloženie fragmentu HTML prostredníctvom metódy set() z modulu dojo/dom-attr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<section id="insert"></section>
<script>
require(defaultDojoConfig, ["dojo/ready", "dojo/dom-attr", "dojo/query"],
function(ready, attr, query) {
ready(function() {
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
var node = query("#insert")[0];
attr.set(node, {innerHTML : fragment});
});
});
</script>
Tretí spôsob je použitie metódy innerHTML(). Pozor, metódu nie je možné aplikovať, ak funkcia query() bude obsahovať zápis poľa (query("#insert")[0]). Podmienkou aplikovania metódy innerHTML() je tiež nahratie modulu dojo/NodeList-manipulate.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<section id="insert"></section>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/query", "dojo/NodeList-manipulate"],
function(ready, query) {
ready(function() {
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
query("#insert").innerHTML(fragment);
});
});
</script>
Štvrtý spôsob pre vloženie fragmentu HTML je použitie vlastnosti innerHTML.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<section id="insert"></section>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/query"], function(ready, query) {
ready(function() {
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
query("#insert")[0].innerHTML = fragment;
});
});
</script>
Posledným predstaveným spôsobom vloženia fragmentu HTML je použitie metódy place(). Túto metódu sa odporúča používať namiesto metódy create(), ktorá vytvára aj wrapper.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<section id="insert"></section>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/dom-construct", "dojo/query"],
function(ready, domConstruct, query) {
ready(function() {
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
var target = query("#insert")[0];
domConstruct.place(fragment, target);
});
});
</script>

Záver

Predstavené spôsoby vkladanie fragmentu HTML nie sú jedinou možnosťou frameworku Dojo. V prípade, že poznáte ďalšie zaujímavé spôsoby ako vložiť fragment HTML prostredníctvom Dojo do stromu dokumentu, budem rád ak sa o ne podeliť prostredníctvom komentára.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 20.3.2013
Kategória: Dojo
Značky: programovanie, javascript, dojo, query, innerhtml


Dojo,programovanie,JavaScript,dojo,query,innerHTML
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest