×
Creating solutions

3 spôsoby ako spraviť screenshot (Android)

Používatelia, ktorí vytvárajú dokumentácie, články alebo filmy potrebujú často vytvoriť screenshot obrazovky. Žiaľ nie každý spôsob vytvárania screenshotu je použiteľný, nakoľko sa často nemusí zachytiť obrazovka, ktorá bola požadovaná. Vidím to aj ja pri tvorbe videí pre OS Android. Preto som sa rozhodol uviesť tri spôsoby vytvorenia screenshotu, ktorými by sa už mali dať zachytiť všetky okná a obrazovky.

Prvý spôsob

  • zobrazíme hlavnú obrazovku
  • povieme príkaz "Ok Google"
  • následne povieme "take a screenshot"
  • teraz vyberieme spôsob ako chceme screenshot spracovať (napríklad uložiť do úložiska Google Drive)

Druhý spôsob

  • zobrazíme hlavnú obrazovku
  • zobrazíme Quick Settings stiahnutím roletky s ponukou prstom zhora nadol
  • expandneme Quick Settings cez ikonu šípky nadol
  • klikneme na ikonu Screenshot

Tretí spôsob

  • súčasne stlačíme tlačidlo power a zníženie hlasitosti a podržíme najmenej dve sekundy

Záver

Screenshoty vytvorené druhým a tretím spôsobom sú uložené v adresári Screenshots, ktorý môžeme nájsť v Galérii.


Android,smartphone,tablet,Google,how to,screenshot,screen,Huawei,Huawei P10
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest