×
Vytvárame riešenia
1.2.2019
Ako vyriešiť problém s BSOD (Blue screen)
Na mojom YouTube kanáli s názvom Products Explorer som pripravil video na tému ako vyriešiť problém s BSOD, takzvanou modrou obrazovkou smrti.
1.1.2018
Ako vo Windows zmazať adresár ak má viac ako 260 znakov
Pri práci s Eclipse a Mavenom či npm sa stáva, že moduly v adresári node_modules majú toľko vnorených adresárov, že sa neskôr nedajú bežným spôsobom vymazať. Ako príklad uvádzam chybové hlásenie pri použití príkazu rmdir. rmdir : The specified path,
18.12.2017
Ako vo Windows zobraziť rovnakú veľkosť na dvoch displejoch
Po nedávnej reinštalácii operačného systému Windows som narazil na problém, že vždy po reštarte som mal pri funkcii Extend these displays všetko na notebooku menšie ako na monitore. Po zmene rozlíšenia a vrátení späť na pôvodné došlo vždy k náprave.
25.3.2017
Ako vo Windows odstrániť problém, keď sa nedá zobraziť pripojené zariadenie
Včera, keď som si chcel nahrať fotografie z mobilu do počítača, som zistil, že mi Windows nedeteguje pripojené zariadenie. Dnes som skúsil pripojiť aj tablet a efekt bol rovnaký. V režime MTP nebolo pripojené zariadenie detegované, resp. v prípade ta
29.1.2017
Ako zabrániť zatvoreniu okna po vykonaní príkazu v batch súbore
Pri práci s batch súbormi *.bat je niekedy potrebné, aby okno v ktorom bol súbor spustený, zostalo po skončení príkazov otvorené. Štandardne sa totiž okno po vykonaní príkazov zatvorí a používateľ tak nemá možnosť vidieť výpisy, ktoré zanechali jedno
13.1.2017 (posledná aktualizácia 14.1.2017)
Ako spustiť viacero príkazov v súbore *.bat.
Nedávno som si chcel zefektívniť prácu s aplikáciami npm a gulp a vytvoriť súbor, ktorý bude linkovať potrebné moduly. No narazil som na problém, že po zápise príkazov sa mi v súbore *.bat vždy spustil len prvý riadok. Moja predstava bola, že linkova
19.11.2015
Ako zistiť čo blokuje HTTP port
Pri práci so servermi a rôznymi vývojovými prostrediami, používateľ neustále naráža na rôzne problémy, ktoré nie je jednoduché vyriešiť. Veľmi častý problém sú konflikty portov. V takomto prípade sú k dispozícii dve možnosti. Tá prvá je ukončenie pro
3.9.2015
Klávesové skratky pre Windows 10
V tomto článku vám prinášam zoznam klávesových skratiek z dokumentu IT Showcase Productivity Guide, ktorého cieľom je zefektívniť prácu s operačným systémom Windows 10. Vzhľadom na to, že Windows 10 ešte nemám nainštalovaný, rozhodol som sa ponechať
31.3.2015
Ako zmeniť PIN vo Windows Phone
Asi každý, kto vloží SIM kartu do svojho mobilného telefónu, ako prvé začne hľadať spôsob ako zmeniť východiskový PIN kód. Vo Windows Phone je táto funkcia žiaľ umiestnená atypicky, čo môže množstvo majiteľov telefónov dostať do úzkych.
22.11.2014
Prečo vo Windows 8.1 nejde Hyper-V
Aj keď sa Microsoft opäť snaží spraviť krok vpred uvoľnením bezplatného Visual Studio Community 2013, bežný používateľ sa opäť môže čudovať, kde súdruhovia spravili chybu. Výsledkom inštalácie na Windows 8.1 je zlyhanie inštalácie Windows Phone SDK a
9.3.2014
Ako ukončiť proces glcnd.exe
Pri práci s NVIDIA Control Panel môže používateľ Windows 8.1 naraziť na problém, kedy aplikovanie zmien neumožňuje vykonať proces s názvom glcnd.exe. Ukončenie procesu nie je žiaden problém, problémom ale je tento proces identifikovať. V zozname aktí
12.10.2013
Ako zmeniť prvý deň v týždni vo Windows
Pri prezeraní kalendára cez panel úloh v operačnom systéme Windows, môže byť začiatok týždňa nastavený inak ako býva zvykom. V našom prostredí zväčša požadujeme aby týždeň začínal dňom pondelok. Ak chcem zmeniť deň, ktorý bude reprezentovať začiatok
15.9.2013
Ako spustiť program ako správca
Niektoré operácie pod operačným systémom Windows od používateľa vyžadujú, aby aplikácie boli spúšťané v režime správcu počítača. Pre tento účel slúži vo Windows funkcia s názvom Spustiť ako správca (Run as administrator).
1.9.2013
Ako ukončiť prácu s príkazovým riadkom (Windows)
Práca s príkazovým riadkom je pre bežného používateľa veľmi zriedkavá. No v prípade, že je používateľ nútený použiť príkazový riadok, nemusí vždy vedieť, ako prácu s príkazovým riadkom ukončiť.
1.9.2013
Ako rýchlo získať obsah adresára v textovej podobe (Windows)
Sú situácie, kedy je potrebné získať názvy súborov a adresárov pre vloženie a editovanie v textovom dokumente. Jednou z možností, ako rýchlo získať obsah aktuálneho adresára, je použitie príkazového riadka a zmeniť výstupné zariadenie.
1.9.2013
Ako zobraziť obsah koreňového adresára (Windows)
Pri práci s príkazovým riadkom je niekedy potrebné rýchlo skočiť do koreňového adresára, ktorý obsahuje všetky súbory a adresáre na príslušnej jednotke reprezentujúcej pevný disk, CD/DVD mechaniku, USB kľúč alebo iný typ úložného priestoru. Túto funk
24.7.2013
Ako skryť alebo zobraziť ikony na ploche (Windows)
Aj keď ikony na ploche sú bežnou súčasťou každého operačného systému, môžu nastať situácie, kedy je potrebné ikony na ploche skryť alebo zobraziť.
24.7.2013
Ako zmeniť veľkosť všetkých položiek na ploche (Windows)
Používateľ okrem zmeny veľkosti ikon môže zmeniť aj veľkosť všetkých položiek, ktoré sú umiestnené na ploche. Táto zmena môže byť percentuálna (Menšie - 100%, Stredné - 125%, Väčšie - 150%). Pre slabozrakých je k dispozícii aj lupa pod odkazom Zväčšo
24.7.2013
Ako zmeniť veľkosť ikon na ploche (Windows)
S veľkosťou rozlíšenia obrazovky súvisí aj veľkosť zobrazených ikon na ploche. Niektorí používatelia preferujú malé a iný zase veľké ikony. Windows vo svojich nastaveniach ponúka tri základné veľkosti (Malé, Stredné a Veľké ikony).
10.7.2013
Ako skontrolovať správnosť inštalácie Windows
V prípade, že používateľ si nie je istý správnosťou inštalácie operačného systému Windows, môže použiť súbor sfc.exe, ktorý je potrebné spustiť z príkazového riadka.
5.7.2013 (posledná aktualizácia 10.7.2013)
Ako vypnúť Windows, keď funkcia Shut down nefunguje
Operačný systém Windows nie vždy funguje spoľahlivo. Príkladom je stav, kedy nie je možné vypnúť počítač cez tlačidlo Shut down. V takomto prípade zostáva používateľovi len tlačidlo pre vypnutie zariadenia, ktoré je potrebné zväčša podržať stlačené n
15.6.2013
Ako zistiť problémy s operačným systémom Windows
Pri práci s operačným systémom Windows môže občas dôjsť k reštartu alebo zobrazeniu modrej obrazovky (Blue screen) pričom používateľ často nevie čo sa stalo. Pre analýzu potenciálnej príčiny je možné použiť nástroje operačného systému.
15.6.2013
Ako vo Windows 8 zobraziť na úvodnej obrazovke všetky aplikácie
Pri zobrazení úvodnej obrazovky, buď pri štarte alebo prostredníctvom klávesa Win, používateľ nevidí zoznam všetkých nainštalovaných aplikácií. Ako príklad možno uviesť aplikácie operačného systému Windows, medzi ktoré patria Ovládací panel (Control
28.4.2013
Príkazový riadok - ako na parametre s medzerou a úvodzovkami
Pri práci s príkazovým riadkom môže používateľ naraziť na problém ako zapísať parameter obsahujúci medzeru alebo úvodzovky. Medzera v zápise parametra totiž znamená oddeľovač parametrov a úvodzovky definujú rozsah parametra.
14.4.2013 (posledná aktualizácia 20.4.2013)
Ako rýchlo spúšťať aplikácie a internetové stránky z pracovnej plochy Windows
Operačný systém Windows ponúka rôzne zaujímavé funkcie, o ktorých sa bežný používateľ zväčša nikdy nedozvie. Medzi takéto funkcie patrí aj možnosť otvárania internetových stránok z pracovnej plochy. Pre využívanie tejto funkcionality je potrebné vyko
29.3.2013
Čo je panel úloh
Niektoré z nastavení v operačnom systéme Windows je možné vykonávať z panela úloh v angličtine nazvaného taskbar. Kde sa ale panel úloh nachádza?
29.3.2013
Ako zmeniť jazykové prostredie vo Windows 8
Medzi jednu z výhod operačného systému Windows 8 patrí aj zmena jazykového prostredia. Výsledkom je zmena všetkých názvov položiek v operačnom systéme. Oceniť to môžu najmä používatelia počítačov s nainštalovaným operačným systémom v jazyku, ktorý im
29.3.2013 (posledná aktualizácia 13.4.2013)
Ako nastaviť panel úloh pre rozšírenú obrazovku
Používateľ pri práci s viacerými obrazovkami môže v operačnom systéme Windows 8 nastaviť možnosť pre zobrazovanie panela úloh na oboch obrazovkách. Nemusí tak prechádzať kurzorom medzi obrazovkami, ak potrebuje kliknúť na niektorú z ikon v paneli úlo
23.3.2013 (posledná aktualizácia 24.3.2013)
Ako nájsť aplikáciu vo Windows 8
Niektoré funkcie v novom operačnom systéme Windows 8 sa výrazne líšia do svojich predchodcov. Výnimkou nie je ani vyhľadávanie nainštalovaných aplikácií. Rovnako ako iné funkcie operačného systému Windows 8 aj vyhľadávanie je možné aktivovať viacerým
16.3.2013
Ako vytvoriť súbor bat vo Windows
Dávkové súbory (batch files) sú súbory so skriptom, prostredníctvom ktorého možno definovať príkazy pre operačný systém. Najčastejšie ide o príkazy pracujúce so súbormi (vytvorenie, kopírovanie, mazanie, presúvanie a podobne). Dávkové súbory vo Windo
16.3.2013
Ako predať súboru bat parametre
Pri práci s príkazovým riadkom operačného systému Windows je často potrebné vytvoriť dávkové súbory s príponou *.bat, ktoré budú používať parametre. Príkladom je kompilácia zdrojových súborov jazyka C prostredníctvom kompilátora gcc.exe.
12.3.2013
Ako zmeniť program, ktorý spúšťa súbor vo Windows 8
Pri práci s operačným systémom Windows sa môže používateľovi stať, že niektorý typ súboru bude zrazu otváraný inou aplikáciou namiesto tej, na ktorú bol zvyknutý. K tomuto javu môže dôjsť ak používateľ omylom potvrdí zmenu programu pre otváranie súbo
8.3.2013
Ako vo Windows 8 zobraziť potvrdenie pre zmazanie súboru
Jedným z nežiadúcich nastavení operačného systému Windows 8 je možnosť zmazať súbor prostredníctvom File Explorera bez toho, aby sa po stlačení klávesu Delete používateľovi na obrazovke zobrazilo dialógové okno pre potvrdenie operácie. Tomuto efektu
8.3.2013
Ako vo Windows 8 zobraziť menu Štart
Jednou z často kladených otázok pri práci s operačným systémom Windows 8 po prepnutí sa z úvodnej obrazovky do režimu Desktop (Pracovná plocha) je ako opäť zobraziť úvodnú obrazovku.
8.3.2013
Ako vo Windows 8 zobraziť bočný panel Charm
Nový operačný systém Windows 8 ponúka trochu iné typy menu oproti tým, na ktoré boli používatelia bežne zvyknutý. Medzi takéto menu patrí aj bočný panel s názvom Charm. Súčasťou tohto menu je päť položiek: Hľadať (Search), Zdieľať(Share), Štart (Star
3.3.2013 (posledná aktualizácia 4.3.2013)
Ako inštalovať Windows 8 na notebooky s technológiou Intel RapidDrive
S príchodom novej verzie operačného systému Windows sa čoraz viac propaguje rýchly štart a používanie SSD úložných zariadení. No nie je SSD ako SSD. Príkladom sú notebooky rady Lenovo IdeaPad s technológiou Intel RapidDrive.
3.3.2013 (posledná aktualizácia 7.3.2013)
Oplatí sa prejsť na Windows 8?
Viacero používateľov starších verzií operačného systému Windows zaujíma, či sa oplatí prejsť na novú verziu s označením Windows 8. V tomto príspevku predstavím zopár mojich skúseností s týmto operačným systémom. Pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť s Wi
28.2.2013
Ako spustiť príkazový riadok vo Windows
Používatelia operačného systému Windows z času na čas môžu prísť do situácií, kedy potrebujú použiť aplikáciu Príkazový riadok. Ale ako spustiť Príkazový riadok vo Windows? Je viacero spôsobov ako túto činnosť vykonať. Závisí to samozrejme aj od verz
27.2.2013
Ako skopírovať text z príkazového riadka a Bash-u
Kým v prechádzajúcom článku bol popísaný postup vkladania skopírovaného textu do príkazového riadka, v tomto článku bude popísaný postup, ako v príkazovom riadku označiť a skopírovať text do schránky.
27.2.2013
Ako vložiť skopírovaný text do príkazového riadka a Bash-u
Jednou z často vykonávaných operácií pri práci s príkazovým riadkom je kopírovanie označeného textu namiesto zdĺhavého vypisovania príkazov a ciest. Ako ale vložiť text do príkazového riadka keď klasická skratka Ctrl + V nefunguje?
21.2.2013
Ako zobraziť nové okno Windows Prieskumník
Pri práci so súbormi je často efektívne mať otvorených viacero okien s priečinkami súčasne. Vo Windows 7 a Windows 8 je okná s priečinkami možné otvoriť prostredníctvom ikony Windows Prieskumník (Windows Explorer) z panela úloh alebo cez tlačidlo Šta
20.2.2013
Ako otvoriť textový dokument vo Windows
Textové dokumenty vďaka podpore v rôznych operačných systémov patria k veľmi často používaným formátom pre uchovanie informácií. Textový dokument má najčastejšie príponu *.txt, no jeho zobrazenie nemusí byť vždy pre začínajúceho používateľa jednoduch
20.2.2013
Ako vytvoriť textový dokument vo Windows
Vytvorením textového dokumentu vzniká rýchla forma uchovania informácií. Vzhľadom na to, že textový dokument neobsahuje okrem zalomenia riadkov žiadne formátovanie textu, je ho možné bez problémov zobraziť v rôznych typoch operačných systémov.
15.2.2013
Ako umiestniť Počítač na pracovnú plochu
Plochu operačného systému Windows je možné doplniť aj o ikony vytvorené z položiek umiestnených v ponuke Štart. V tomto článku je uvedený postup na vytvorenie zástupcu Počítač.
12.2.2013
Ako zistiť informácie o počítači a operačnom systéme
Asi každého používateľa, najmä ak pracuje na cudzom počítači, občas zaujímajú základné informácie o počítači. Dôvodom môže byť zvedavosť či identifikácia spomalených reakcií pri práci s aplikáciami. Informácie o počítači alebo operačnom systéme použ
8.2.2013 (posledná aktualizácia 15.2.2013)
Ako umiestniť Miesta v sieti na pracovnú plochu
Plochu operačného systému Windows je možné doplniť aj o ikony vytvorené z položiek umiestnených v ponuke Štart. V tomto článku je uvedený postup na vytvorenie zástupcu Miesta v sieti.
7.2.2013
Premenné prostredia v operačnom systéme Windows
Premenné prostredia sú reťazce obsahujúce informácie o používateľskom prostredí operačného systému. Delia sa na používateľské premenné a systémové premenné. V niektorých prípadoch, najmä pri konfigurácii softvéru, je potrebné skontrolovať správnosť h
1.2.2013 (posledná aktualizácia 4.3.2015)
Ako vypnúť Windows 8 na počítači
Nový operačný systém Windows 8 prináša niekoľko významných zmien, na ktoré nie je bežný používateľ zvyknutý, no po prepnutí do režimu Desktop sa práca s novým operačným systémom podobá už svojim predchodcom. Problém môže ale nastať, ak používateľ chc
25.1.2013 (posledná aktualizácia 7.2.2013)
Ako spustiť správcu úloh
Správca úloh je z používateľského hľadiska jednou z najvýznamnejších aplikácií operačného systému Windows. Používateľ má prehľad nielen o spustených aplikáciách, procesoch a službách, ale aj o využití jednotlivých častí počítača. Zo správcu úloh syst
25.1.2013 (posledná aktualizácia 7.2.2013)
Ako zistiť čas od spustenia počítača
Sú situácie, kedy chce používateľ zmerať ako dlho má spustený počítač bez toho, aby musel neustále sledovať čas na hodinách. Môže ísť napríklad o sledovanie výdrže počítača na batériu alebo čas za aký sa prejaví určitá chyba systému.
14.12.2012 (posledná aktualizácia 7.2.2013)
Ako vypnúť a zapnúť animáciu okien vo Windows 7
Jedného dňa sa mi zrazu zmenilo správanie Windows 7, keď všetky okná začali mať animovaný spôsob maximalizácie a minimalizácie. Keďže často pracujem v režime šetrenia energiou, teda na batériu a najnižší výkon, tento efekt pôsobil trhane až mi začal
Nahor