×
Creating solutions

Zakázané znaky v URL

Pri práci s URI a návrhu súborovej architektúry je potrebné dávať pozor na zakázané znaky. Medzi tieto znaky patria: < > # % { } | \ ^ ~ [ ] `. Ak súbor alebo adresár obsahuje niektorý zo zakázaných znakov, je potrebné použiť encoding.
Príklad: Príklad zakódovania zakázaných znakov v jazyku JavaScript.
1
encodeURI("<>#%{}|\^~[]`")
Príklad: Príklad dekódovania zakázaných znakov v jazyku JavaScript.
1
decodeURI("%3C%3E#%25%7B%7D%7C%5E~%5B%5D%60")

Záver

Pre použitie zakázaných znakov v URI je potrebné použiť funkciu na encoding.


Programovanie,URL,URI,unsafe characters,http
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest