×
Creating solutions

Skracujeme zápis URI v odkazoch

V poslednom čase býva čoraz populárnejší zápis URI bez uvedenia protokolu. Tento jav je možné vidieť aj na stránkach Dojo Toolkit. Väčšina používateľov, ani ja som nebol výnimkou, si môže myslieť, že ide o chybný zápis. Opak je však pravdou.
Príklad: Skrátený zápisu URI bez protokolu.
1
2
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/dojo.js"
data-dojo-config="async: true"></script>
Príklad: Kompletný zápisu URI s protokolom.
1
2
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/dojo.js"
data-dojo-config="async: true"></script>
Poznámka: URI v príkladoch je skrátená. Nejde teda o platnú URI k súboru dojo.js. Dôvodom skrátenia je zápis URI do jedného riadka.
Výhodou zápisu URI bez protokolu je automatické doplnenie protokolu prehliadačom. Protokol prehliadač dopĺňa na základe aktuálnej URI dokumentu. Pri práci s protokolom https sa tak môže predísť zobrazeniu bezpečnostného okna, ktoré môže byť pre používateľa rušivým elementom.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 26.3.2013
Kategória: Programovanie
Značky: uri, url, protokol, protocol


Programovanie,uri,url,protokol,protocol
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest