×
Creating solutions

Rozdiel medzi argumentom a parametrom

V rámci programovania majú niektoré pojmy viacero výrazov. Príkladom je pojem premenná, ktorá je v skutočnosti identifikátor a zároveň môže niesť názov vlastnosť, metóda, parameter či argument. Premenná tiež môže obsahovať funkciu a zapisovať sa ako volanie funkcie. Všetky uvedené názvy závisia od druhu programovacieho jazyka a umiestnenia v programovom kóde.
Ak je premenná umiestnená v triede, constructorovi alebo objekte, najčastejšie tvorí vlastnosť. V prípade jazyka JavaScript je možné do funkcie typu constructor umiestniť premennú aj vlastnosť súčasne. Podobných spôsobov modifikácií názvov, ktoré vo svojej podstate reprezentujú to isté je viacero.
Ale vráťme sa späť k rozdielu medzi argumentom a parametrom, keďže tieto pojmy viacerí uvádzajú nesprávne. Argument je premenná, respektíve identifikátor alebo primitívna hodnota, ktorá je uvedená pri volaní funkcie. Argumentom môže byť aj pole, objekt, výraz alebo funkcia. Závisí od programovacieho jazyka, aké typy argumentov podporuje. Výraz je zápis zložený z operandov a operátorov.
Príklad: Argument sa zapisuje do volania funkcie.
1
2
3
4
5
6
7
8
// použitie primitívnej hodnoty ako argumentu
displayNumber(10);
// použitie premennej ako argumentu
displayNumber(number);
// použitie výrazu ako argumentu
displayNumber(number * 20 - 4);
Parametrom je premenná zapísaná v hlavičke funkcie, ktorá zastupuje hodnotu predanú argumentom. Parameter býva platný len v rozsahu funkcie. Funkcie môžu mať ľubovoľný počet argumentov a parametrov. Niektoré programovacie jazyky môžu vyžadovať, aby počet zadaných argumentov a parametrov pre funkciu bol rovnaký.
Príklad: Parameter sa zapisuje do hlavičky funkcie.
1
2
3
4
// parametrom môže byť len premenná
function displayNumber(number) {
// programový kód pre zobrazenie čísla
}
Parametrom nemôže byť primitívna hodnota. V niektorých programovacích jazykoch je potrebné v hlavičke funkcie definovať aj dátový typ parametra. V takomto prípade musia byť dátový typ argumentu a parametra rovnaké.

Záver

A aby to na záver bolo ešte zamotanejšie, niektoré programovacie jazyky umožňujú predávanie hodnotou aj odkazom, a tak argumenty alebo parametre môžu obsahovať prefix, najčastejšie znak &. Výnimkou nie sú ani programovacie jazyky, ktoré podporujú parametre s preddefinovanou hodnotou pre prípad, ak by nebol zadaný argument (príklad zápisu hlavičky funkcie v jazyku PHP function displayNumber($number = 10)).


Programovanie,programovanie,identifikátor,premenná,výraz,operand,argument,parameter
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest