×
Vytvárame riešenia

Príkazový riadok - ako na parametre s medzerou a úvodzovkami

Pri práci s príkazovým riadkom môže používateľ naraziť na problém ako zapísať parameter obsahujúci medzeru alebo úvodzovky. Medzera v zápise parametra totiž znamená oddeľovač parametrov a úvodzovky definujú rozsah parametra.
Ak chce používateľ zadať parameter obsahujúci medzeru, musí takýto parameter zadať v úvodzovkách. Ak chce používateľ zadať úvodzovky ako súčasť parametra, musí použiť escape sekvenčný zápis podobne ako pri písaní programového kódu, teda zápis \".
Pre testovacie účely slúži nasledujúci program v jazyku Java. Najprv je potrebné vytvoriť textový súbor s názvom Parameters.java. Nasledujúci programový kód je potrebné vložiť do vytvoreného textového súboru a súbor uložiť.
Príklad: Program na testovanie správnosti zápisu parametrov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
public class Parameters {
public static void main(String[] args) {
int i = 1;
for (String parameter : args) {
System.out.println("Parameter " + (i++) + ": " + parameter);
}
}
}
Ďalším krokom je kompilácia aplikácie. Tá sa vykoná nasledujúcim príkazom.
Príklad: Kompilácia testovacej aplikácie.
1
javac Parameters.java
Posledným krokom je spustenie aplikácie a zadanie parametrov. Aplikácie vypisuje vložené parametre pričom informuje aj o aktuálnej pozícii parametra. Parametre sa zadávajú do príkazového riadka za text java -cp . Parameters .
Príklad: Spustenie aplikácie s parametrami obsahujúcimi medzery.
1
java -cp . Parameters "Matej Lednar" "Projekt How to..."
Príklad: Spustenie aplikácie s parametrami obsahujúcimi medzery a úvodzovky.
1
java -cp . Parameters "Matej Lednar" "Projekt \"How to...\""

Záver

Pre prácu s testovacím programom musí mať používateľ nainštalovanú aplikáciu Java.


Windows,Windows,parameter,príkazový riadok,Java,args
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších