×
Creating solutions

Príkazový riadok - ako na parametre s medzerou a úvodzovkami

Pri práci s príkazovým riadkom môže používateľ naraziť na problém ako zapísať parameter obsahujúci medzeru alebo úvodzovky. Medzera v zápise parametra totiž znamená oddeľovač parametrov a úvodzovky definujú rozsah parametra.
Ak chce používateľ zadať parameter obsahujúci medzeru, musí takýto parameter zadať v úvodzovkách. Ak chce používateľ zadať úvodzovky ako súčasť parametra, musí použiť escape sekvenčný zápis podobne ako pri písaní programového kódu, teda zápis \".
Pre testovacie účely slúži nasledujúci program v jazyku Java. Najprv je potrebné vytvoriť textový súbor s názvom Parameters.java. Nasledujúci programový kód je potrebné vložiť do vytvoreného textového súboru a súbor uložiť.
Príklad: Program na testovanie správnosti zápisu parametrov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
public class Parameters {
public static void main(String[] args) {
int i = 1;
for (String parameter : args) {
System.out.println("Parameter " + (i++) + ": " + parameter);
}
}
}
Ďalším krokom je kompilácia aplikácie. Tá sa vykoná nasledujúcim príkazom.
Príklad: Kompilácia testovacej aplikácie.
1
javac Parameters.java
Posledným krokom je spustenie aplikácie a zadanie parametrov. Aplikácie vypisuje vložené parametre pričom informuje aj o aktuálnej pozícii parametra. Parametre sa zadávajú do príkazového riadka za text java -cp . Parameters .
Príklad: Spustenie aplikácie s parametrami obsahujúcimi medzery.
1
java -cp . Parameters "Matej Lednar" "Projekt How to..."
Príklad: Spustenie aplikácie s parametrami obsahujúcimi medzery a úvodzovky.
1
java -cp . Parameters "Matej Lednar" "Projekt \"How to...\""

Záver

Pre prácu s testovacím programom musí mať používateľ nainštalovanú aplikáciu Java.


Windows,Windows,parameter,príkazový riadok,Java,args
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest