×
Creating solutions

Premenné prostredia v operačnom systéme Windows

Premenné prostredia sú reťazce obsahujúce informácie o používateľskom prostredí operačného systému. Delia sa na používateľské premenné a systémové premenné. V niektorých prípadoch, najmä pri konfigurácii softvéru, je potrebné skontrolovať správnosť hodnôt existujúcich premenných a následne spraviť nápravu alebo vytvoriť nové, bez ktorých softvér nevie pracovať.
Premenné prostredia sa definujú v okne sa názvom Premenné prostredia. Okno Premenné prostredia je možné otvoriť nasledujúcim spôsobom.
1. Kliknutie na tlačidlo Štart.
2. Nastavenie sa na položku Počítač.
3. Pravým tlačidlom sa vyvolá kontextové menu.
4. Z kontextového menu sa vyberie položka Vlastnosti.
5. Otvorí sa okno Systém (Ovládací panel\Systém a zabezpečenie\Systém).
6. V ľavom paneli je potrebné vybrať položku Rozšírené systémové nastavenia.
7. V okne Kontrola používateľských kont stlačiť Áno (okno sa nemusí zobraziť).
8. V zobrazenom okne Vlastnosti systému sa vyberie karta Spresnenie.
9. V karte Spresnenie sa klikne na tlačidlo Premenné prostredia... .
Po uvedených krokoch by malo byť zobrazené okno Premenné prostredia. V hornej časti určenej pre používateľské premenné sa vytvorí nová premenná cez tlačidlo Nová, ktoré otvorí okno s názvom Nová používateľská premenná. Do poľa Názov premennej sa uvedie premenná ako reťazec a do poľa Hodnota premennej sa uvedie požadovaná hodnota tiež ako reťazec.

Záver

Premenné prostredia je potrebné definovať napríklad pri inštalácii aplikačného servera Apache Tomcat.


Windows,Windows,premenné prostredia,nastavenia
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest