×
Vytvárame riešenia

Prečo WAMP nič nezobrazuje a prečo sa neviem dostať do guesta

V tomto článku popíšem ako odstrániť viacero problémov, ktoré sa môžu vďaka náhode nakopiť a totálne znefunkčniť WAMP či prístup z hosta do virtuálky.
Prvý problém, ktorý môže nastať je, že WAMP, resp. Apache nič nezobrazuje, pričom na karte je zobrazená ikona WAMPu. Tento problém u mňa nastal po aktivácii .NET Framework 3.5. Port 80 bol obsadený serverom Microsoft-IIS/8.5.
V tomto prípade stačí iba v súbore httpd.conf zmeniť port na iný, napr.: 8000, 8080 či 8090.
Príklad: Príkazy definujúce port v súbore httpd.conf.
1
2
3
ServerName localhost:8090
Listen 0.0.0.0:8090
Listen [::0]:8090
Pre zistenie, či je port obsadený je vo Windows možné použiť nasledujúci príkaz a sledovať druhý stĺpec Local Address.
1
netstat -aon
Aplikáciu, ktorá blokuje / využíva port je možné identifikovať podľa PID napríklad v Task Manageri na karte Details. Používateľ daný proces môže ukončiť, zakázať alebo zmeniť port danej aplikácii ak je to možné alebo zmeniť port aplikácii, ktorá je v konflikte, ako v tomto prípade WAMP. Po zmene portu je potrebné reštartovať služby WAMPu, inak zmena portu nebude aktívna.
Druhý problém, ktorý môže nastať je, že sa nie je možné z hosta dostať do guesta. Príkladom je použitie hostname alebo IP adresy virtuálneho počítača. V tomto prípade môže ísť o viacero problémov. Jedným z nich je nesprávna IP adresa guesta, nesprávny port guesta, nesprávny hostname guesta alebo blokovanie spojenia buď na hoste alebo na gueste. V mojom prípade bol problém s aktualizáciou McAfee LiveSafe na gueste, ktorý zablokoval localhost. Odblokovanie mi trvalo takmer tri hodiny, keďže som na internete nevedel nájsť žiadne riešenie.
Obrázok: McAfee LiveSafe - hlavné menu.
McAfee LiveSafe - hlavné menu.
Pre odstránenie blokovanie nehľadajte riešenie v menu Web and Email Protection, ale v PC and Home Network Tools a v My Home Network. V tomto menu je potrebné označiť hosta (host na gueste) ako Trusted. Teraz už bude prístup do virtuálky fungovať.
Ďalší problém, ktorý môže ešte nastať po zmene portu, je konflikt ďalších serverov, napríklad Tomcat či GlassFish. GlassFish je defaultne nastavený na port 8080.

Záver

V mojom prípade sa nakopili všetky uvedené problémy naraz, takže odstrániť všetky problémy mi zabralo pár hodín, chcelo to len trpezlivosť a neustále skúšanie a uvažovanie, čo je zle.


Softvér,WAMP,Windows 8.1,Windows 8.1,McAfee LiveSafe,port
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších