×
Vytvárame riešenia

Prečo v elemente nefunguje accesskey (HTML)

Nedávno som riešil problém, prečo v elementoch nefunguje atribút accesskey. Chcel som využiť východiskové správanie internetových prehliadačov pre rýchlu navigáciu v rámci webu. Nakoniec som našiel dôvod prečo tomu tak je a zároveň som zistil, že atribút accesskey nie je správnou voľbou pre navigáciu cez klávesové skratky.
Atribút accesskey funguje totiž len v niektorých elementoch. Podľa dokumentu HTML 4.01 Specification je atribút accesskey možné aplikovať len na elementy <a>, <area>, <button>, <input>, <label>, <legend> a <textarea>.
Príklad: Test funkčnosti atribútu accesskey.
1
2
3
4
5
<span accesskey="s">Span element</span>
<div accesskey="d">Div element</div>
<input accesskey="i" value="Input">
<textarea accesskey="t">Textarea</textarea>
<button accesskey="b">Button</button>
Pre niektoré projekty môže byť tento rozsah elementov postačujúci, no zároveň treba mať flexibilnú dokumentáciu, ktorá bude generovať klávesové skratky podľa typu operačného systému a použitého internetového prehliadača. Navyše moderné frameworky používajú množstvo widgetov, ktorých ovládacie prvky sú tvorené práve elementmi, ktoré accesskey nepodporujú, a tak jediný spôsob navigácie je cez eventy.

Záver

Za zmienku stojí aj fakt, že internetové prehliadače aplikujú accesskey nejednotne, a tak niekde treba používať kombináciu kláves Alt + key, inde zase Alt + Shift + key alebo Ctrl + Alt + key. Z tohto dôvodu accesskey neodporúčam v projektoch používať.


HTML,accesskey,<a>,<area>,<button>,<input>,<label>,<legend>,<textarea>
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších