×
Vytvárame riešenia

Prečo v Dojo nefungujú attachEvents a attachPoints

V poslednom čase mám problémy s Google Chrome Developer Tools, ktorý nezobrazuje chyby v programovom kóde. Naposledy som sa trápil, prečo widget nemá naplnené data-dojo-attach-event a data-dojo-attach-point, resp. this._attachEvents a this._attachPoints.
Nakoniec som zistil, že ak uvedené vlastnosti sú prázdne alebo neúplné, tak nie je definovaná niektorá z metód pre data-dojo-attach-event. Po definovaní všetkých metód uvedených v data-dojo-attach-event, už budú this._attachEvents a this._attachPoints naplnené správne.

Záver

Zistiť, ktorá metóda nie je uvedená, je možné napríklad odsledovaním registrovaných attach pointov, kde posledný attach point je bod, od ktorého treba hľadať zápis data-dojo-attach-event a skontrolovať, či uvedená metóda je vo widgete aj definovaná.


Dojo,data-dojo-attach-event,data-dojo-attach-point
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších