×
Creating solutions

Prečo v Dojo nefungujú attachEvents a attachPoints

V poslednom čase mám problémy s Google Chrome Developer Tools, ktorý nezobrazuje chyby v programovom kóde. Naposledy som sa trápil, prečo widget nemá naplnené data-dojo-attach-event a data-dojo-attach-point, resp. this._attachEvents a this._attachPoints.
Nakoniec som zistil, že ak uvedené vlastnosti sú prázdne alebo neúplné, tak nie je definovaná niektorá z metód pre data-dojo-attach-event. Po definovaní všetkých metód uvedených v data-dojo-attach-event, už budú this._attachEvents a this._attachPoints naplnené správne.

Záver

Zistiť, ktorá metóda nie je uvedená, je možné napríklad odsledovaním registrovaných attach pointov, kde posledný attach point je bod, od ktorého treba hľadať zápis data-dojo-attach-event a skontrolovať, či uvedená metóda je vo widgete aj definovaná.


Dojo,data-dojo-attach-event,data-dojo-attach-point
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest