×
Vytvárame riešenia

Potenciál internetu ešte stále nie je využitý

V súčasnej hospodárskej kríze by mali vládni predstavitelia konečne začať premýšľať nad aplikovaním moderných technológií pre celkové zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a zvýšenie kontroly poskytovaných služieb štátom. Stačí sa len zamerať na potenciál internetu, ktorý ešte stále nie je dostatočne využitý.
Opäť je to súkromná sféra, ktorá musí neustále ukazovať, ako sa to robiť má a štát ako sa to robiť nemá. Aj z tohto dôvodu sú štátom ovládané a dotované inštitúcie neustále niekoľko rokov pozadu. Vzdelaný človek nad týmto stavom už musí krútiť hlavou a klásť si otázku či sú vôbec vládni predstavitelia kompetentní vykonávať svoju funkciu.
Jednou z možností ako zefektívniť vzdelávanie a znížiť celkové výdavky na školstvo je postupná digitalizácia učiva do podoby elektronických kníh a video vzdelávania. Tak ako začínajú zahraničné organizáciu preferovať prácu z domu, tak by mal aj systém vzdelávania postupne prejsť na tento spôsob. Stačí sa pozrieť na profesionálne videokurzy na YouTube, ktoré vedia bez problémov vzdelávať študenta bez potreby fyzickej prítomnosti v inštitúcii. Študent si sám naplánuje typy kurzov a čas kedy ich chce absolvovať z pohodlia domova. Takýto typ vzdelávania je výhodný pre obe strany. Študent ušetrí čas a peniaze za cestovanie a vzdelávacie inštitúcie ušetria peniaze za priestory a zamestnaných lektorov.

Ako by to mohlo fungovať

Vychádzame z faktu, že školstvo (základné a stredné školy) sú bezplatné. Ministerstvo školstva vytvorí digitálne učebnice a offline kurzy pre jednotlivé predmety. Video kurzy by obsahovali povinné učivo a rozšírené lekcie pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac. Žiaci by chodili iba na skúšky do vybraných akreditovaných inštitúcií, v ktorých by robili skúšky. Špecializované odbory by poskytovali kvalifikované priestory, učiteľov a pomôcky pre získanie odbornej praxe, ktoré by museli študenti povinne absolvovať. Táto časť vzdelávania by bola bezplatná. Vďaka tejto podobe vzdelávania by štát zrušil pravdepodobne viac ako 90 percent vzdelávacích inštitúcií a aj ich pracovné miesta čím by ušetril stovky miliónov eur.
Okrem bezplatného vzdelávania by bolo aj spoplatnené vzdelávanie. Išlo by o kurzy doučovania, hodiny praxe navyše, špecializované predmety vzdelávania, rôzne voľnočasové programy, opakovanie skúšok či poskytnutie tradičného vzdelávania, kde by žiaci navštevovali inštitúciu s učiteľmi. Vďaka takto nastavenému systému by sa nielen skvalitnilo školstvo, nastavila jednotná kontrolovaná úroveň vzdelávania, ale navyše by sa ušetril obrovský balík peňazí.

Záver

Aj keď je určite veľa prívržencov názoru, že malé deti nie je možné nechať samé doma, budú mať vždy možnosť využiť platené služby štátu alebo súkromného sektora. Treba si uvedomiť, že štát nemôže byť dojná krava do nekonečna. Musí byť vytvorený celkom nový systém, ktorý množstvo doteraz poskytovaných bezplatných služieb bude musieť v krátkej budúcnosti zrušiť alebo spoplatniť. V opačnom prípade kríza na Slovensku nikdy neskončí a krajina bude na tom horšie ako Grécko v súčasnosti.
Uvedený spôsob zmien vo vzdelávaní môže byť jednou z možností ako zefektívniť vzdelávanie a výrazne znížiť celkové náklady na slovenské školstvo. Ďalší priestor na výrazné zníženie výdavkov štátu je zrušenie pobočiek všetkých inštitúcií v mestách a obciach a vytvorenie kancelárií prvého kontaktu. Namiesto osobných návštev by občan vybavoval komunikáciu elektronicky a v prípade potreby využíval videohovory s úradníkmi priamo z tepla domova, prípadne z kancelárie prvého kontaktu. Ako vidieť internet predstavuje množstvo príležitostí, ktoré môžu pomôcť lepšie hospodáriť štátom. Stačí iba efektívne využívať existujúce možnosti moderných technológií.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 11.12.2012
Kategória: Blog
Značky: rôzne


Blog,rôzne
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších