×
Creating solutions

Pomôcky pre programátorov

V rámci programovania je dobré mať k dispozícii už hotové časti namiesto toho, aby sa ich tvorbou programátor zbytočne zdržoval. V tomto článku je uvedených zopár univerzálnych pomôcok, ktoré je možné veľmi rýchlo prispôsobiť príslušnému programovaciemu jazyku.
Čísla od 0 po 9
'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'
Písmená malej abecedy
'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o', 'p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'
Písmená veľkej abecedy
'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P', 'Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'
Písmená malej a veľkej abecedy
'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o', 'p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z', 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P', 'Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'
Čísla a písmená abecedy
'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', 'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o', 'p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z', 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P', 'Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'
Slovenské samohlásky
'/á/', '/ä/', '/é/', '/í/', '/ó/', '/ô/', '/ú/'
'á', 'ä', 'é', 'í', 'ó', 'ô', 'ú'
'a', 'a', 'e', 'i', 'o', 'o', 'u'
Kontrola správnosti zadania reálneho čísla
^-?\d+(\.\d+)?$
Príklady zhody: 1, 10, -20, 10.45
Kontrola správnosti IP adresy
\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}.\d{1,3}
Príklady zhody: 192.168.1.100
Kontrola správnosti zadania poštového smerového čísla
(\d{5})|(\d{3}\s\d{2})
Príklady zhody: 821 01, 82101
Kontrola správnosti zadania dátumu v rozsahu 1900-2099
(19[0-9]{2})|(20[0-9]{2})
Príklady zhody: 1900, 2000, 2099
Kontrola správnosti zadania dátumu od 1.1.1900 do 31.12.2099
[0-3]?[0-9]\.([0-1]?[1-9])\.((19[0-9]{2})|(20[0-9]{2}))
Príklady zhody: 1.1.1999, 31.12.1999, 31.12.2099
Kontrola správnosti zadania času 12 hodinový formát
^(1[0-2]|0?[1-9]):([0-5]?[0-9])$
Príklady zhody: 4:10, 11:45, 12:45, 01":02
Kontrola správnosti zadania času 24 hodinový formát
^(2[0-3]|[01]?[0-9]):([0-5]?[0-9])$
Príklady zhody: 00:00, 10:00, 14:50
Kontrola správnosti URL vrátane dĺžky domény
^(http|https|ftp):\/\/(w{3}?|([a-z0-9_\-]+)?)(\.)(([a-z0-9_\-]+)?)(\.)(([a-z]{2,6})(\.)?([a-z]{2})?)$
Príklady zhody: http://how-to.mldgroup.com, http://how-to.mldgroup.co.uk
Získanie fragmentu z URL
#(.+)
Kontrola správnosti zadania e-mailovej adresy
^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.([a-zA-Z]{2,6}(\.)?([a-z]{2})?)$
Príklady zhody: matej@mail.com, matej@mail.co.uk
Prevod bajtov na bity, kB, MB, GB, TB, PB
8 bitov (8 bits) = 1 bajt (1 byte)
1kB = 1024 bajtov (1024 bytes)
1MB = 1 048 576 bajtov
1GB = 1 073 741 824 bajtov
1TB = 1,099,511,627,776 bajtov
1PB = 1,125,899,906,842,624 bajtov

Záver

Časom by som chcel súbor týchto pomôcok rozšíriť o ďalšie. Ak vás pri čítaní tohto článku niečo vhodné napadlo alebo chcete moje regulárne výrazy vylepšiť či opraviť, môžete to pridať do komentára.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 4.12.2012
Kategória: Programovanie
Značky: rôzne, regexp, abeceda, čísla, konverzia


Programovanie,rôzne,regexp,abeceda,čísla,konverzia
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

andy 26.09.2015 16:10 pomocky celkom fajn, vdaka

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest