×
Creating solutions

PDO prepare() hlási Call to a member function prepare() on null (PHP)

Pri práci s PDO som už viac krát narazil na problém s chybovým hlásením Call to a member function prepare() on null. Keďže zakaždým zabudnem čo spôsobuje túto chybu, rozhodol som sa preto napísať tento krátky článok.
Dôvodom uvedeného problému je triviálna chyba, ktorá ma nikdy nenapadne, keďže nastane pri copy paste už mojich existujúcich riešení. Ide o pripojenie k databáze, respektíve volanie neexistujúcej metódy. Uvedený problém budem demonštrovať na veľmi krátkom príklade.
Príklad: Vyvolanie chyby Call to a member function prepare() on null.
1
2
3
4
5
6
class MyClass {
public $dbh;
}
$Obj = new MyClass();
$Obj -> dbh-> prepare($sql);

Záver

Ako vidieť aj zdanlivo jednoduchá chyba vie spôsobiť hodinové zdržanie hľadaním a odstráňovaním problému.


PHP,error,prepare(),null,PDO
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest