×
Creating solutions
1.3 spôsoby ako spraviť screenshot (Android)(No comments)
2.5 spôsobov ako v Dojo aplikovať innerHTML(No comments)
3.AJAX a NetBeans 7.3(No comments)
4.Ak chcete čítať nové články, musíte ísť na nový web - nové články nájdete tu(No comments)
5.Aké disky obsahuje notebook Lenovo Ideapad Y510P(No comments)
6.Aké gridy má v ponuke Dojo Toolkit(No comments)
7.Aké typy návratových hodnôt môže obsahovať príkaz return(No comments)
8.Aké vrstvy obsahujú dokumenty HTML(No comments)
9.Ako aktivovať Google Assistant(No comments)
10.Ako aktivovať v programe VMware Player viacero obrazoviek(No comments)
11.Ako aktivovať Virtual Machine Additions v Microsoft Virtual PC 2007(No comments)
12.Ako aktualizovať Node.js (Windows)(No comments)
13.Ako aplikovať dijit/registry na dgrid (Dojo)(No comments)
14.Ako aplikovať DnD na elementy (JavaScript)(No comments)
15.Ako aplikovať observer ak je použitá metóda setFormValues (Dojo)(2 comments)
16.Ako automaticky prispôsobiť text bunke (Excel)(No comments)
17.Ako centrovať Google reklamu cez CSS (JavaScript)(No comments)
18.Ako centrovať pozíciu absolute (CSS)(No comments)
19.Ako centrovať pozíciu fixed (CSS)(No comments)
20.Ako cez npm zistiť verziu balíčka(No comments)
21.Ako definovať CSS triedy pre dijit/form/Select(No comments)
22.Ako definovať funkciu observera vo widgete (Dojo)(No comments)
23.Ako definovať parameter pre súbory vo widgete Uploader(No comments)
24.Ako definovať znakovú sadu v NetBeans(No comments)
25.Ako detegovať blokovanie reklám na webstránke(No comments)
26.Ako detegovať veľké písmená v JavaScripte(No comments)
27.Ako dijitu Select definovať šírku prostredníctvom triedy (Dojo)(No comments)
28.Ako formátovať zobrazenú hodnotu v dijite DateTextBox (Dojo)(No comments)
29.Ako generovať web z JSONa(No comments)
30.Ako hľadať znak + cez regulárny výraz(No comments)
31.Ako horizontálne centrovať element(No comments)
32.Ako importovať a exportovať záložky v Google Chrome(1 comment)
33.Ako inštalovať a použiť SSD cez USB(No comments)
34.Ako inštalovať Apache Tomcat pre Netbeans(No comments)
35.Ako inštalovať Apache, MariaDB, PHP a Perl na Linuxe(No comments)
36.Ako inštalovať IIS vo Windows 8(No comments)
37.Ako inštalovať Linux Mint v Oracle VM VirtualBoxe na OS Windows(No comments)
38.Ako inštalovať Windows 8 na notebooky s technológiou Intel RapidDrive(2 comments)
39.Ako inštalovať Windows 8 vo VirtualBoxe(No comments)
40.Ako inštalovať Windows 8.1 vo VirtualBoxe(No comments)
41.Ako inštalovať Windows Live Mail na Windows 8.1(No comments)
42.Ako inštalovať WinPcap ak hlási, že sa používa predchádzajúca verzia?(No comments)
43.Ako kompilovať zdrojové súbory jazyka C(No comments)
44.Ako kompilovať zdrojový kód Javy(No comments)
45.Ako konfigurovať PHP na NAS DiskStation(No comments)
46.Ako konvertovať dátum vo formáte RFC 2822(No comments)
47.Ako manažovať server v NetBeans(No comments)
48.Ako montovať plastové garniže bez vŕtania(No comments)
49.Ako na dokumenty HTML5 a metódu getElementById() v PHP(No comments)
50.Ako na efektívnu prácu s Eclipse a STS(No comments)
51.Ako na GitHube písať dokumentáciu(No comments)
52.Ako na hlásenie the path is not valid kernel header (Linux)(No comments)
53.Ako na chyby v dokumentoch HTML a XHTML(No comments)
54.Ako na marketing ukázala netradične spoločnosť AVG Technologies(No comments)
55.Ako na odstránenie hlásenia undefinedModule (Dojo)(No comments)
56.Ako na WAMP .htaccess a chybové hlásanie: The server encountered an internal error or misconfiguration(No comments)
57.Ako na zápis editora v plugine dgrid (Dojo)(No comments)
58.Ako nahlásiť chybu súvisiacu s internetovým prehliadačom(No comments)
59.Ako nahradzovať reťazce s podporou UTF-8 (PHP)(No comments)
60.Ako nahrať dáta z https (PHP)(No comments)
61.Ako nahrávať viac mikrofónov súčasne s bezplatným softvérom(No comments)
62.Ako nastaviť DateTextBox na readonly(No comments)
63.Ako nastaviť hodnotu dijitu DateTextBox (Dojo)(No comments)
64.Ako nastaviť hodnotu widgetu (Dojo)(No comments)
65.Ako nastaviť ikonu widgetu dojox/mobile/ToolBarButton vpravo(No comments)
66.Ako nastaviť kompilátor pre C/C++ projekt v NetBeans(No comments)
67.Ako nastaviť panel úloh pre rozšírenú obrazovku(No comments)
68.Ako nastaviť termostat E92.716 od firmy HVAC CONTROLS(No comments)
69.Ako nájsť aplikáciu vo Windows 8(No comments)
70.Ako nájsť widget (Dojo)(No comments)
71.Ako odstraňovať widgety frameworku Dojo z DOM(No comments)
72.Ako odstrániť a znovu vytvoriť undo tablespaces(No comments)
73.Ako odstrániť Authentication failure pri prepnutí na su (Linux)(No comments)
74.Ako odstrániť dialog so správou ORA-28002: the password will expire within %s days(No comments)
75.Ako odstrániť Error: declare: mixin # is unknown (Dojo)(No comments)
76.Ako odstrániť error: Visual Studio Code is unable to watch for file changes in this large workspace(No comments)
77.Ako odstrániť hmotu z aplikačnej špičky kartuše(No comments)
78.Ako odstrániť chybové hlásenie java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space(No comments)
79.Ako odstrániť chybu "Cannot write file ... because it would overwrite input file."(No comments)
80.Ako odstrániť chybu Debug adapter process has terminated unexpectedly vo Visual Studio Code(No comments)
81.Ako odstrániť chybu Not enough physical memory vo VMware Player na Windows 8.1(No comments)
82.Ako odstrániť chybu Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of undefined (Dojo)(No comments)
83.Ako odstrániť chybu v gulpe src\node_contextify.cc:631(No comments)
84.Ako odstrániť mriežku v Exceli(No comments)
85.Ako odstrániť orámovanie elementu img v Internet Exploreri(No comments)
86.Ako odstrániť problém s pripojením sa na FTP server(No comments)
87.Ako odstrániť problémy keď nefunguje gulp alebo Git v Netbeans(No comments)
88.Ako odstrániť Uncaught SyntaxError: Unexpected token return (Dojo)(No comments)
89.Ako odstrániť v NetBeans chybu favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE(No comments)
90.Ako odstrániť vývojársky kód pre produkciu(No comments)
91.Ako otvárať panel widgetu Accordion cez hover (jQuery)(No comments)
92.Ako otvoriť a zatvoriť dijit/TitlePane(No comments)
93.Ako otvoriť súbor s príponou hyp(2 comments)
94.Ako otvoriť textový dokument vo Windows(No comments)
95.Ako označiť riadky v dgride (Dojo)(No comments)
96.Ako po zatvorení Bootstrap dialogu vrátiť focus na pôvodné miesto(No comments)
97.Ako postupovať ak Google Adsense hlási Status Code 400(No comments)
98.Ako posúvať scope v Dojo a jQuery(No comments)
99.Ako použiť v dgride dijit/form/CheckBox(No comments)
100.Ako použiť v dgride dijit/form/RadioButton(No comments)
101.Ako používať podčiarnik v číselných literáloch(No comments)
102.Ako pracovať s PEAR bez inštalácie(No comments)
103.Ako pracovať s triedami v hlavnom súbore (Java)(No comments)
104.Ako pre Bootstrap vytvoriť widget typu Input/Select(No comments)
105.Ako pre premennú v less zapísať !important(No comments)
106.Ako predať súboru bat parametre(No comments)
107.Ako prehľadne zobraziť obsah poľa v PHP(No comments)
108.Ako prehrať súbory SID(No comments)
109.Ako prechádzať prvky poľa vo Visual Basicu(No comments)
110.Ako prepínať manuálny a programovací režim na termostate E92.716 od firmy HVAC CONTROLS(1 comment)
111.Ako prepínať panely v dijite AccordionContainer (Dojo)(No comments)
112.Ako presmerovať http na https(No comments)
113.Ako pridať CSS triedu do widgetu dijit/form/Button (Dojo)(No comments)
114.Ako pridať novú funkcionalitu widgetu dijit/form/DateTextBox(No comments)
115.Ako pristúpiť k window a document v elemente <iframe>(No comments)
116.Ako programaticky vytvoriť widget ListItem (Dojo)(No comments)
117.Ako rýchlo definovať formát obsahu pre webové editory(No comments)
118.Ako rýchlo meniť číselné hodnoty vlastností jazyka CSS v Google Developer Tools(No comments)
119.Ako rýchlo použiť súbory preprocesora Less(No comments)
120.Ako rýchlo spustiť JavaScript(No comments)
121.Ako rýchlo spúšťať aplikácie a internetové stránky z pracovnej plochy Windows(No comments)
122.Ako rýchlo vytvoriť aplikáciu pre Windows 8(No comments)
123.Ako rýchlo vytvoriť aplikáciu s frameworkom Dojo(No comments)
124.Ako rýchlo vytvoriť drop down button (Dojo)(No comments)
125.Ako rýchlo vytvoriť funkciu map()(No comments)
126.Ako rýchlo vytvoriť Java servlet(No comments)
127.Ako rýchlo vytvoriť kópiu poľa (JavaScript)(No comments)
128.Ako rýchlo zálohovať e-maily z Windows Live Mail(No comments)
129.Ako rýchlo získať obsah adresára v textovej podobe (Windows)(No comments)
130.Ako rýchlo zmenšiť pole (JavaScript)(No comments)
131.Ako sa dostať k dátam na zariadeniach NAS(No comments)
132.Ako sa odhlásiť z OneDrive na Androide(No comments)
133.Ako sfunkčniť data-dojo-attach-event ak je pole disabled(No comments)
134.Ako simulovať klik pre dojox mobile na desktope(No comments)
135.Ako skontrolovať dĺžku súboru na základe digitálneho podpisu(No comments)
136.Ako skontrolovať správnosť inštalácie Windows(No comments)
137.Ako skopírovať text z príkazového riadka a Bash-u(No comments)
138.Ako skryť alebo zobraziť ikony na ploche (Windows)(No comments)
139.Ako skryť ovládacie šípky pre výber čísla v textboxe (CSS)(No comments)
140.Ako spájať reťazce vo Visual Basicu(No comments)
141.Ako spraviť commit ak mám správu out of date (SVN)(No comments)
142.Ako spraviť z hodnoty premennú (PHP)(No comments)
143.Ako správne aplikovať vlastnosť clear (CSS)(No comments)
144.Ako správne inštalovať Tomcat pre Netbeans(No comments)
145.Ako správne na metódy wipeOut() a wipeIn() vo frameworku Dojo Toolkit(No comments)
146.Ako správne programaticky otvoriť dijit/DropDownMenu(No comments)
147.Ako správne zistiť veľkosť reťazca v jazyku PHP(No comments)
148.Ako správne zobraziť ikonu vo widgete dijit/Tree(No comments)
149.Ako sprístupniť blokovanú prílohu vo Windows Live Mail(No comments)
150.Ako spustiť aplikáciu vo Visual Studiu(No comments)
151.Ako spustiť dokumenty HTML a XHTML(No comments)
152.Ako spustiť Google Assistant (OS Android)(No comments)
153.Ako spustiť Java applet(No comments)
154.Ako spustiť kompilovať a spustiť java súbor s package(No comments)
155.Ako spustiť MongoDB(No comments)
156.Ako spustiť príkazový riadok vo Windows(No comments)
157.Ako spustiť program ako správca(No comments)
158.Ako spustiť správcu úloh(2 comments)
159.Ako spustiť súbor jnlp(No comments)
160.Ako spustiť viacero príkazov v súbore *.bat.(No comments)
161.Ako stiahnuť dokument namiesto zobrazenia (HTML5)(No comments)
162.Ako stiahnúť fotky z Canon 200D do počítača cez Wi-Fi(No comments)
163.Ako testovať aplikácie vo Windows a v prehliadači Internet Explorer(No comments)
164.Ako trvalo zobraziť jQuery Datepicker(No comments)
165.Ako tvoriť aplikácie v jazyku Java(No comments)
166.Ako tvoriť dokumenty HTML(No comments)
167.Ako tvoriť hry pre Atari 2600(No comments)
168.Ako tvoriť príklady v jazyku C z príkazového riadka(No comments)
169.Ako ukončiť prácu s príkazovým riadkom (Windows)(No comments)
170.Ako ukončiť proces glcnd.exe(No comments)
171.Ako umiestniť Miesta v sieti na pracovnú plochu(No comments)
172.Ako umiestniť Počítač na pracovnú plochu(No comments)
173.Ako v dgride povoliť označovanie textu(No comments)
174.Ako v Dojo dgrid definovať vo vlastnosti className viacero tried(No comments)
175.Ako v Eclipse zobraziť viacero výsledkov vyhľadávaní súčasne(No comments)
176.Ako v Google Developer Tools skočiť na konkrétny riadok(No comments)
177.Ako v JavaScripte vytvoriť nový riadok(No comments)
178.Ako v Jave vytvoriť RESTful web service za 6 minút(No comments)
179.Ako v JFrame nastaviť pozíciu a rozmery okna(No comments)
180.Ako v less správne zapísať funkciu calc() -CSS(No comments)
181.Ako v NetBeans aktivovať podporu pre short tags(No comments)
182.Ako v NetBeans nastaviť premennú @author(No comments)
183.Ako v NetBeans zapnúť podporu short tags(No comments)
184.Ako v NetBeans zmeniť súbor s triedou main(No comments)
185.Ako v OS Debian aktivovať plochu(No comments)
186.Ako v OS Debian zmeniť rozlíšenie obrazovky(No comments)
187.Ako v textboxe a texarea detegovať biele miesta (JavaScript)(No comments)
188.Ako verifikovať Ubuntu download(No comments)
189.Ako vložiť skopírovaný text do príkazového riadka a Bash-u(No comments)
190.Ako vo Visual Basicu vytvoriť komponent Textarea(No comments)
191.Ako vo vývojovom prostredí STS vygenerovať dokumentáciu HTML pre aplikáciu v jazyku Java(No comments)
192.Ako vo WAMP zmeniť www directory(No comments)
193.Ako vo WampServer 3 povoliť zobrazenie obsahu adresára(No comments)
194.Ako vo WampServeri aktualizovať phpMyAdmin(No comments)
195.Ako vo Windows 8 zobraziť bočný panel Charm(No comments)
196.Ako vo Windows 8 zobraziť menu Štart(1 comment)
197.Ako vo Windows 8 zobraziť na úvodnej obrazovke všetky aplikácie(No comments)
198.Ako vo Windows 8 zobraziť potvrdenie pre zmazanie súboru(2 comments)
199.Ako vo Windows odstrániť problém, keď sa nedá zobraziť pripojené zariadenie(No comments)
200.Ako vo Windows zmazať adresár ak má viac ako 260 znakov(No comments)
201.Ako vo Windows zobraziť rovnakú veľkosť na dvoch displejoch(No comments)
202.Ako vyčistiť indukčnú varnú dosku(3 comments)
203.Ako vyhľadávať súbory v Google Developer Tools(No comments)
204.Ako vypnúť a zapnúť animáciu okien vo Windows 7(No comments)
205.Ako vypnúť v dijit/layout/AccordionContainer animácie(No comments)
206.Ako vypnúť Windows 8 na počítači(2 comments)
207.Ako vypnúť Windows, keď funkcia Shut down nefunguje(No comments)
208.Ako vyriešiť Parse error: syntax error, unexpected '[' in (PHP)(No comments)
209.Ako vyriešiť problém s BSOD (Blue screen)(No comments)
210.Ako vyriešiť problém s nefunkčným Games for Windows Marketplace(No comments)
211.Ako vyriešiť problém so zobrazovaním znaku ß(No comments)
212.Ako vytvoriť dátum pre formát RSS (PHP)(No comments)
213.Ako vytvoriť element v Dojo(No comments)
214.Ako vytvoriť error a info message s frameworkom jQuery(No comments)
215.Ako vytvoriť modul pre asynchrónne nahrávanie dát v Dojo(No comments)
216.Ako vytvoriť pole vo Visual Basicu(No comments)
217.Ako vytvoriť pole z reťazca prostredníctvom bielych miest (PHP)(No comments)
218.Ako vytvoriť remove() pre Array(No comments)
219.Ako vytvoriť responzívne video cez CSS(No comments)
220.Ako vytvoriť servlet v Maven projekte(No comments)
221.Ako vytvoriť súbor bat vo Windows(No comments)
222.Ako vytvoriť súbor lessc.cmd(No comments)
223.Ako vytvoriť šablónu v NetBeans(No comments)
224.Ako vytvoriť štruktúru komponentu Navbar (Bootstrap)(No comments)
225.Ako vytvoriť textový dokument vo Windows(No comments)
226.Ako vytvoriť tooltip s podporou elementov HTML(No comments)
227.Ako vytvoriť univerzálny modul pre nahrávanie dát v Dojo(No comments)
228.Ako vytvoriť zaujímavý dialog (Dojo)(No comments)
229.Ako zabezpečiť e-mailové účty na počítači(No comments)
230.Ako zabezpečiť zalamovanie textu presahujúceho bunku v Exceli(No comments)
231.Ako zabrániť aby VMware Player vytváral virtuálnu pamäť na disku(No comments)
232.Ako zabrániť zatvoreniu okna po vykonaní príkazu v batch súbore(No comments)
233.Ako zabrániť zväčšovaniu SYSAUX tablespace (Oracle)(No comments)
234.Ako začať s TypeScriptom - Tutoriál(No comments)
235.Ako zakázať a povoliť Google Assistant a Ok Google(No comments)
236.Ako zakázať meniť veľkosť elementu textarea(No comments)
237.Ako zakázať My Activity(No comments)
238.Ako zakázať onChange pri nastavení hodnoty widgetu(No comments)
239.Ako zakázať onChange pri nastavení hodnoty widgetu - pokračovanie(No comments)
240.Ako zakázať ukladanie stavu virtuálneho stroja vo VMware Player(No comments)
241.Ako zakázať zobrazovanie hlásenia povoliť úpravy v Microsoft Office(3 comments)
242.Ako zalomiť text v aplikácii Skype(No comments)
243.Ako zalomiť text v bunke Excelu(No comments)
244.Ako zalomiť text v MultiLine TextBoxe (Visual Basic)(No comments)
245.Ako zaokrúhliť čísla v JavaScripte(No comments)
246.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 1(No comments)
247.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 2(No comments)
248.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 3(No comments)
249.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 4(No comments)
250.Ako zapísať komentár v jazyku Visual Basic(No comments)
251.Ako zapísať metódu do funkcie mb_ereg_replace_callback() (PHP)(No comments)
252.Ako zapísať viacero tried v jednom java súbore(No comments)
253.Ako zistiť čas od spustenia počítača(No comments)
254.Ako zistiť či bola aplikovaná metóda destroy() (Dojo)(No comments)
255.Ako zistiť či hodnota v textboxe je číslo (JavaScript)(No comments)
256.Ako zistiť či je element v inom elemente(No comments)
257.Ako zistiť či premenná má hodnotu NaN (JavaScript)(No comments)
258.Ako zistiť čo blokuje HTTP port(No comments)
259.Ako zistiť dôveryhodnosť firmy(No comments)
260.Ako zistiť existenciu adresára cez gulp(No comments)
261.Ako zistiť informácie o počítači a operačnom systéme(No comments)
262.Ako zistiť obsah premenných PATH a CLASSPATH(No comments)
263.Ako zistiť problémy s operačným systémom Windows(3 comments)
264.Ako zistiť verziu aplikácie Java(No comments)
265.Ako zistiť verziu Node.js(No comments)
266.Ako zistiť verziu OS, PHP a Apache(2 comments)
267.Ako zistiť zdrojový kód súboru class(No comments)
268.Ako získať a formátovať hodnotu z dijitu DateTextBox (Dojo)(No comments)
269.Ako získať hodnotu z widgetu (Dojo)(No comments)
270.Ako získať hodnotu z widgetu dijit/form/CheckBox(No comments)
271.Ako získať javax.servlet(No comments)
272.Ako získať skutočnú pozíciu prvku v poli(No comments)
273.Ako získať snímku obrazovky prostredníctvom Microsoft Office(No comments)
274.Ako získať text z obrázka prostredníctvom Microsoft Office(No comments)
275.Ako získať základné informácie o aktuálnom vývojovom prostredí(No comments)
276.Ako získať znaky z reťazca (PHP)(No comments)
277.Ako zmazať vytvorené databázy a tabuľky cez Web SQL(No comments)
278.Ako zmazať záznamy z My Activity(No comments)
279.Ako zmeniť dijitu DateTextBox ikonu(No comments)
280.Ako zmeniť jazyk v YouTube(No comments)
281.Ako zmeniť jazykové prostredie vo Windows 8(No comments)
282.Ako zmeniť Oracle HTTP Listener(No comments)
283.Ako zmeniť PIN vo Windows Phone(No comments)
284.Ako zmeniť program, ktorý spúšťa súbor vo Windows 8(No comments)
285.Ako zmeniť prvý deň v týždni vo Windows(No comments)
286.Ako zmeniť riadky na stĺpce v Microsoft Office Excel(No comments)
287.Ako zmeniť štandardný repozitár na repozitár typu bare (Git)(No comments)
288.Ako zmeniť štartovací súbor vo Visual Studiu(No comments)
289.Ako zmeniť veľkosť ikon na ploche (Windows)(No comments)
290.Ako zmeniť veľkosť všetkých položiek na ploche (Windows)(No comments)
291.Ako zobraziť Border Container na celú obrazovku (Dojo)(No comments)
292.Ako zobraziť button v list-group (Bootstrap)(No comments)
293.Ako zobraziť diakritiku v jazyku PHP(No comments)
294.Ako zobraziť dialog pre výber súborov vo widgete Uploader(No comments)
295.Ako zobraziť dijit v dgride (Dojo)(No comments)
296.Ako zobraziť hodnoty boolean cez príkaz echo (PHP)(No comments)
297.Ako zobraziť nové okno Windows Prieskumník(No comments)
298.Ako zobraziť obrazovku pre rýchle vyhľadávanie(No comments)
299.Ako zobraziť obsah koreňového adresára (Windows)(No comments)
300.Ako zobraziť obsah objektu v JavaScripte(No comments)
301.Ako zobraziť pole formulára v dgride (Dojo)(No comments)
302.Ako zobraziť pole From v Microsoft Outlook(No comments)
303.Ako zobraziť premennú v reťazci (PHP)(No comments)
304.Ako zobraziť veľkosť adresárov(No comments)
305.Ako zobraziť vlastnosti uzla(No comments)
306.Ako zobraziť všetky importované šablóny v NetBeans 7.4(No comments)
307.Ako zobraziť všetky prichádzajúce maily z rôznych účtov v Mozilla Thunderbird(No comments)
308.Ako zobraziť znak $ v reťazci (PHP)(No comments)
309.Ako zrušiť prístup aplikácie ku Google account(No comments)
310.Ako zrýchliť virtuálny počítač(No comments)
311.Aký je rozdiel medzi Java JRE a Java JDK(No comments)
312.Aký je rozdiel medzi metódou placeAt() a srcNodeRef(No comments)
313.Aký program použiť pre vytvorenie videa obrazovky (Linux)(No comments)
314.America's Army 2.8.5 už nie je podporovaná, ale je tu verzia 2.5(No comments)
315.Application Error - ClassNotFoundException (Java)(No comments)
316.Arrow functions a operátor this (JavaScript)(No comments)
317.Atribút data-dojo-id (Dojo)(No comments)
318.Atribút style ako súčasť skupiny atribútov core(No comments)
319.Batériové ručné rozmetadlo WOLF Garten WE-B(1 comment)
320.Coding style - komentáre - časť 1(No comments)
321.Coding style - komentáre - časť 2(No comments)
322.Coding style - metódy(No comments)
323.Coding style - návratové hodnoty(No comments)
324.CyberLink Power2Go sa neustále refrešuje(No comments)
325.Čo dokáže jazyk HTML(No comments)
326.Čo je Java(No comments)
327.Čo je panel úloh(No comments)
328.Čo je prázdny príkaz(No comments)
329.Čo je príkaz(No comments)
330.Čo je programový blok(No comments)
331.Čo znamená ak VMware player hlási Error while powering on: Internal error(No comments)
332.Čo znamená CDN(No comments)
333.Čo znamená externs v Google closure compiler(No comments)
334.Čo znamená Java applet(No comments)
335.Čo znamená overloading(No comments)
336.Dokumenty, ktoré stojí za to poznať(No comments)
337.Dva bezplatné editory, ktoré stoja za pozornosť(No comments)
338.Element script (ne)podporovaný aj ako prázdny element(No comments)
339.Error : Unexpected XSLT element 'param'(No comments)
340.Error: [2]: Missing argument number for functionName (PHP)(No comments)
341.Error: [2048]: date() [function.date]: It is not safe to ... (PHP)(No comments)
342.Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER(No comments)
343.Error: [8]: Undefined index: keyName (PHP)(No comments)
344.Error: [8]: Undefined offset: number (PHP)(No comments)
345.Error: [8]: Undefined variable: variableName (PHP)(No comments)
346.Error: parser returned unfilled promise (Dojo)(No comments)
347.Fatal error: Call to a member function fetchAll() on a non-object in (PHP)(No comments)
348.Fatal error: Call to undefined function: scandir() in ...(No comments)
349.Funkcia scandir() (PHP)(No comments)
350.Git - vytvárame lokálny repozitár - časť 1(No comments)
351.Git - vytvárame lokálny repozitár - časť 2(No comments)
352.Git error - fatal: unable to auto-detect email address(No comments)
353.GlassFish deployment error: Could not start GlassFish Server HTTP or HTTPS listener port is occupied(No comments)
354.Hlásenie 403 Forbidden(2 comments)
355.Hlásenie The program 'gcc' is currently not installed (Linux)(No comments)
356.Chybové hlásenie: number is not a function (Dojo)(No comments)
357.Chybové hlásenie: object is not a function (Dojo)(No comments)
358.Chybové hlásenie: Parse error: syntax error, unexpected '[' (PHP)(No comments)
359.Inštalácia prenosného disku Verbatim Model 51397 1TB SAYAAA(No comments)
360.Inštalácia WAMP a chýbajúci súbor MSVCR100.dll(No comments)
361.Java - odporúčané nastavenia premenných prostredia(No comments)
362.Java coding style - pozrite si návrhy a odporúčania pre písanie Java kódu(No comments)
363.Java Error: Prohibited package name(No comments)
364.Jazyk XHTML a XML(No comments)
365.Je potrebné vyhľadávať uzly v DOM?(No comments)
366.Kde má NetBeans uložené šablóny(No comments)
367.Kde sa nachádzajú gulp.cmd, less.cmd a ďalšie batch súbory(No comments)
368.Keď sa záhrada páči všetkým(No comments)
369.Klávesové skratky pre Windows 10(No comments)
370.Komentáre v jazyku CSS(No comments)
371.Komentáre v jazyku JavaScript(No comments)
372.Komentáre v programovom kóde(No comments)
373.KOMPLETE Audio 6 - ako aktivovať output 3/4(No comments)
374.Krátky prehľad organizácií zaoberajúcimi sa štandardmi(No comments)
375.Krátky slovník(No comments)
376.Ktoré elementy podporujú tabindex (HTML)(No comments)
377.Ktorý spôsob v JavaScripte je najlepší pre validáciu čísla(No comments)
378.Literály v JavaScripte(2 comments)
379.Manager App a Host Manager v Apache Tomcat hlásia not authorized to view this page(No comments)
380.McAfee vypína Real-Time Scanning(No comments)
381.Meta zápis content-language už nie je podporovaný(No comments)
382.Metóda split() v jazyku JavaScript(No comments)
383.Na čo dávať pozor pri vertikutácii(No comments)
384.Na čo si dať pozor pri práci s widgetmi vo frameworku Dojo(No comments)
385.Na čo si dať pozor pri študovaní programovacích jazykov(No comments)
386.Načo si dať pozor pri kúpe nabíjateľných batérií(No comments)
387.Najlepšiu čítačka RSS správ v prehliadači má v súčasnosti Opera(No comments)
388.Naming conventions - názvy argumentov funkcií(No comments)
389.Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 1(No comments)
390.Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 2(No comments)
391.Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 1 (CSS)(No comments)
392.Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 2 (CSS)(No comments)
393.Naming conventions - všeobecné pravidlá pre názvy identifikátorov(No comments)
394.Naming conventions - vyhnite sa tvorbe zastaraných názvov identifikátorov(No comments)
395.Nastavenie prehliadača v NetBeans(No comments)
396.Native Instruments Prism - Load, Update a Save preset v programe Maschine(No comments)
397.Nástroje pre efektívnu prácu s HTML(No comments)
398.Ng serve hlási Could not find module "@angular-devkit/build-angular"(No comments)
399.Nový blog a nový web(No comments)
400.Nový Dojo parser má zlepšenú podporu funkcie require()(No comments)
401.Nový riadok v PHP s príkazom echo(2 comments)
402.Odstráňujeme problém s Windows Live Mail a chybou 0x800CCCD2(3 comments)
403.Oplatí sa prejsť na Windows 8?(No comments)
404.Oracle Database XE - Windows cannot find http://127.0.0.1:%HTTP_PORT%/apex/f?p=4950(No comments)
405.PDO prepare() hlási Call to a member function prepare() on null (PHP)(No comments)
406.Plugin gulp-jshint vracia Error in plugin 'gulp-jshint', Message: Inalid reporter(No comments)
407.Po dlhých rokoch som spustil How to ... na novej doméne(No comments)
408.Pomôcky pre programátorov(1 comment)
409.Popper.js hlási SyntaxError: Unexpected token export(No comments)
410.Používame pre-processor Less vo vývojovom prostredí Eclipse(No comments)
411.Pozor na použitie funkcie rename() v jazyku PHP(No comments)
412.Prečo a ako aktualizovať npm(No comments)
413.Prečo je po volaní metódy focus() focus priradený elementu <body>?(No comments)
414.Prečo metóda gatherFormValues() nefunguje správne(No comments)
415.Prečo nefunguje navbar-right (Bootstrap)(No comments)
416.Prečo resetovať nastavenia CSS(No comments)
417.Prečo sa nezobrazuje reklama Google Adsense(No comments)
418.Prečo selectionMode v dgride nefunguje správne (Dojo)(No comments)
419.Prečo v dijit/form/Button nefunguje onClick(No comments)
420.Prečo v Dojo nefungujú attachEvents a attachPoints(No comments)
421.Prečo v elemente nefunguje accesskey (HTML)(No comments)
422.Prečo v JavaScripte const neznamená konštantu(No comments)
423.Prečo v NetBeans nie je kompilovaný import lessu(No comments)
424.Prečo vo Windows 8.1 nejde Hyper-V(No comments)
425.Prečo WAMP nič nezobrazuje a prečo sa neviem dostať do guesta(No comments)
426.Prehľad pojmov z programovania - časť 1(No comments)
427.Prehľad vybraných WAMP serverov(No comments)
428.Prehrievanie notebooku môže spôsobovať zníženie herného výkonu(No comments)
429.Prechádzanie objektov a polí v jQuery(No comments)
430.Prechádzanie objektov v jazyku JavaScript(No comments)
431.Prechádzanie prvkov poľa v jazyku JavaScript(No comments)
432.Premenné prostredia v operačnom systéme Windows(No comments)
433.Príkazový riadok - ako na parametre s medzerou a úvodzovkami(No comments)
434.Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu desktopových aplikácií(1 comment)
435.Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu webových aplikácií(No comments)
436.Programujeme profesionálne - weby, z ktorých sa je možné ponaučiť(No comments)
437.Riadime otváranie okien cez JavaScript a DOM(No comments)
438.Rozdiel medzi argumentom a parametrom(No comments)
439.Skracujeme zápis URI v odkazoch(No comments)
440.Spoznajte online nástroj Text ASCII Art Generator(No comments)
441.Spoznajte užitočné skratky v Eclipse(No comments)
442.Spoznávame číselné sústavy(No comments)
443.Spoznávame Dojo dgrid - časť 1(No comments)
444.Spoznávame Dojo dgrid - časť 2(No comments)
445.Spoznávame Dojo dgrid - časť 3(No comments)
446.Spoznávame Dojo dgrid - časť 4(No comments)
447.Spoznávame dojo/aspect(No comments)
448.Spoznávame Dojox form manager - časť 1(No comments)
449.Spoznávame Dojox form manager - časť 2(No comments)
450.Spoznávame Dojox form manager - časť 3(No comments)
451.Spoznávame Dojox form manager - časť 4(No comments)
452.Spoznávame Dojox form manager - časť 5(No comments)
453.Spoznávame Dojox form manager - časť 6(No comments)
454.Spoznávame Dojox form manager - časť 7(No comments)
455.Spoznávame dojox/data/CsvStore(No comments)
456.Spoznávame focusNode (Dojo)(No comments)
457.Spoznávame soft-hyphen(No comments)
458.Šablóna dokumentu HTML5(2 comments)
459.Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.8(No comments)
460.Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.9(No comments)
461.Šablóna dokumentu HTML5 pre jQuery(No comments)
462.Šablóna dokumentu XHTML 1.1(No comments)
463.Šablóna pre tvorbu widgetov vo frameworku Dojo(No comments)
464.Šablóny pre resetovanie vlastností jazyka CSS(1 comment)
465.Špecifikácia formátu dokumentu RTF (Rich Text Format)(No comments)
466.Test lepidiel Pattex FIX vs Pattex ONE FOR ALL(No comments)
467.Tipy a triky - ako automaticky otvoriť dokument (JavaScript/Dojo)(No comments)
468.Tipy a triky - ako rýchlo spraviť dokument HTML editovateľným(No comments)
469.Tipy a triky - ako rýchlo zobraziť obsah objektu(No comments)
470.Tipy a triky - ako zaujímavo použiť element textarea(No comments)
471.Tipy a triky - vraciame sa k 8-bitom(No comments)
472.Top 35+ online validátorov pre vývojárov(No comments)
473.Top 5 + 1 pokročilých textových editorov(1 comment)
474.Tutoriál pre video editačný softvér Wondershare Filmora(No comments)
475.Učíme sa Visual Basic cez konzolu(No comments)
476.Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app(No comments)
477.Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app 2(No comments)
478.Uncompilable source code - Erroneous ctor sym typ (Java)(No comments)
479.Užitočné klávesové skratky v Chrome DevTools(No comments)
480.Úvod do tvorby internetových stránok (HTML)(No comments)
481.Vedeli ste toto o npm?(No comments)
482.Vlastnosť intermediateChanges v data-dojo-props (Dojo)(No comments)
483.Vlastnosť isDebug (Dojo)(No comments)
484.Vytvárame dropdown menu s HTML a CSS(No comments)
485.Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 1(No comments)
486.Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 2(No comments)
487.Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 3(No comments)
488.Vytvárame sliding menu bez použitia JavaScriptu(No comments)
489.Vytvárame vlastný log (JavaScript)(No comments)
490.What is the location of the "ifconfig" program on your machine? (Linux)(No comments)
491.Widget DropDownButton hlási: Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of null(No comments)
492.Zabezpečovacie zariadenie Satel VERSA a hlásenie Bat.RX(No comments)
493.Zabudnite na znakovú sadu Windows-1250, je tu UTF-8(No comments)
494.Zabudnutý apostrof spôsobuje nevalidný zápis dokumentu(No comments)
495.Zahrajte sa herné hity aj zadarmo(No comments)
496.Zahrajte sa herné hity na on-line emulátoroch zadarmo(No comments)
497.Zakázané znaky v URL(No comments)
498.Zaujímavá klávesová skratka pre NetBeans(No comments)
499.Zaujímavé informácie pre vývoj aplikácií v jazyku JavaScript - časť 1(No comments)
500.Záhradný box Jelenia plast(No comments)
501.Záhradný box Keter Marvel+ vs Keter Rockwood(No comments)
502.Základné oblasti pre návrh DMS a ECM(No comments)
503.Zmenšujeme veľkosť Oracle Database(No comments)
504.Zobrazujeme chybové hlásenia v PHP(No comments)
Number of articles: 504
Number of comments: 42
Top