×
Vytvárame riešenia

Návrhy a odporúčania ako zlepšiť život na Slovensku II

Mojou snahou je predstavovať inovatívne riešenia, ktoré sa dajú už teraz aplikovať a ukázať ako sa dajú veci robiť inak a efektívne, len je potrebné zmeniť súčasný systém a myslenie ľudí.
Viacero riešení je orientovaných na rodinu s predstavením novej filozofie života, poslania, pracovných miest, všetko nové prvky pre súčasnú dobu a blízku budúcnosť, na ktorú vôbec nie sme pripravení.
V tomto článku predstavujem krátky sumár vybraných riešení, ktoré sa budem snažiť presadiť a popri tom kontinuálne pracovať na ďalších inovatívnych riešeniach.
1. Zníženie pracovného času v krátkodobom horizonte na 7 hodín denne a v dlhodobom horizonte na 6 hodín denne vďaka podpore robotizácie a automatizácie.
2. Koncept parkovania v Bratislave, ktorý sa dá aplikovať z väčšej časti aj v ostatných väčších mestách.
3. Základný príjem pre každého.
4. Zamedzenie čiernej práce.
5. Zoštíhlenie štátneho aparátu a odstránenie rodinkárstva a politikárčenia.
6. Spravodlivé výživne pre každého.
7. Ako na opravu ciest a komunikácii.
8. Nižšie náklady na zamestnanca, vyšší čistý príjem pre zamestnanca.
9. Kompletné daňové reformy, kde úrady si budú zarábať na seba a nebudú viazané na štátny rozpočet (okrem výnimiek)
10. Zdravotníctvo - zdravotné poistenie + systém licencovania zariadení a lekárov, ktorý zabezpečí základnú zdravotnú starostlivosť nezamestnaným a dôchodcov vrátane podpory rozvoja špecializovaných centralizovaných ústavov a liečební vrátane výskumu a vývoja liekov a liečebných postupov.
11. Kompletná zmena vzdelávania s dôrazom na e-learning, teamovú spoluprácu a prax už od strednej školy - moderný systém vzdelávania s dôrazom na nižšiu potrebu učiteľov vďaka čomu sa vytvorí priestor na zvýšenie platov v školstve.
12. Sprísnenie podmienok obstarávania s dôrazom na vyššiu kontrolu
13. Reforma zákonov aj v podobe "overridingu" s dôrazom na vyššie tresty a elimináciu korupcie, kriminality a podvodov.

Záver

Uvedené návrhy vychádzajú z praxe a z komunikácie s okolím (priatelia a známi) alebo existujúcich káuz. Väčšina kritiky je žiaľ od ľudí, od ktorých som sa inšpiroval, teda od tých, ktorí dákym spôsobom zneužívali alebo obchádzali súčasné pravidlá a preto zamedzenie ich konania je často pre nich neprípustné.
Na druhú stranu ak sa takýchto ľudí spýtam na alternatívne riešenia, tak nemajú, resp. iba dáke kozmetické zmeny, ktoré im určitým spôsobom opäť umožnia konať v niektorých prípadoch neeticky a nečestne. Moje návrhy nie sú zamerané proti slušným ľuďom, ktorí sa doteraz správali podľa platných zákonov a neboli súčasťou žiadnej nekalej činnosti preto slušní človek sa nemusí nijako báť lebo na neho uvedené zmeny nebudú mať negatívny dopad, práve naopak, slušní ľudia sa budú cítiť viac chránení a docenení.
Z tohto dôvodu uvítam akékoľvek otázky a konštruktívne návrhy na zlepšenie prostredníctvom komentárov. Na záver ešte uvediem, že veľa kritiky som zažil na veci, ktoré sa už dávno dejú len dané osoby nemali o tom informácie, napr. evidencia všetkých transakcií, sledovanie pošty a hovorov (čo nie je v mojom programe a túto oblasť ani neriešim), povinné zverejňovanie pôvodu majetku či príjmov, len sa dáko tieto povinnosti neustále obchádzajú a voči takémuto konaniu sú veľmi slabé sankcie.
Moje návrhy len vyzdvihujú už súčasné riešenia a pridávajú dôraz na využívanie týchto zdrojov ako nástroja kontroly a prevencie pred korupciou a neoprávneným obohacovaním preto väčšina kritiky na navrhované riešenia bola z mojej strany považovaná za irelevantnú.


Blog,politika,doprava,mzda,parkovanie,príjem,čierna práca,výstavba,cesty
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších