×
Creating solutions

Návrhy a odporúčania ako zlepšiť život na Slovensku I

Keďže kontinuálne komunikuje s poslancami, starostami a inými kompetentnými osobami, rozhodol som sa svoje návrhy a odporúčania postupne zverejňovať aj na mojom blogu, aby som mal spätnú väzbu aj od čitateľov a priaznivcov, ktorí podporujú zmeny na Slovensku a zároveň, ak sa mnou navrhované zmeny presadia, aby som si mohol spätne pozrieť, ako som bol v mojom "boji" úspešný.
Tento príspevok je z komunikácie s Miroslavom Beblavým, kde mu navrhujem základné pravidlá, ktoré môžu spustiť pozitívne zmeny.
Tých oblasti na diskusiu je nespočetné množstvo, keďže sa tu za roky nič nepohlo, procesy sú zastarané a neaktuálne a technické prostriedky nevyhovujúce. Tu treba spraviť radikálne zmeny, a nie len kontinuálne opravovanie nefungujúceho systému, resp. plátanie, kde tých dier je toľko, že pár záplat tento systém vôbec neopraví ani nezlepší výrazne k lepšiemu. Tiež treba začať od ľudí, keďže zväčša na riadiacich miestach sú nekompetentní politicky dosadení ľudia, ktorí vôbec systému nepomáhajú a ešte ho viac zadlžujú.
Uvediem tri pravidlá, ktoré sa budem snažiť presadiť a na začiatok by to bol už veľký skok a posun vpred.
  • Na jedného nadriadeného minimálne 7 podriadených.
  • V jednej organizácii iba jeden člen rodiny (odstránenie rodinkárstva a klanov, kde si držia teplé miestečka nespočetné množstvá ľudí (rodín) a ostatných držia v strachu, takže je tam neznesiteľne zlá atmosféra a zabitý kariérny rast ostatných).
  • Šíriť osvetu, že v rodine stačí, ak zarába jeden člen rodiny a druhý sa môže starať o rodinu.
Zavedením týchto pravidiel je nutné naďalej pracovať na znížení daňového a odvodového zaťaženia a zvyšovaní minimálnej mzdy.
Tiež je nutné vytvoriť spravodlivejší systém a nie solidárny, mladým ľuďom sa neoplatí študovať a pracovať na sebe, ak zo svojho platu odvedú oveľa vyššie dane a odvody ako ľudia, ktorí sa správajú nezodpovedne alebo im stačí súčasné vzdelanie či životný štýl a výsledkom je, že táto skupina má okrem nižších odvodov aj množstvo dodatočný zvýhodnení a možností poberať rôzne príspevky a dávky, ktoré lepšie zarábajúca a zároveň dotujúca skupina mať nemôže, napr. príspevky na bývanie.

Záver

Toto je len začiatok zmien, ktoré sa budem snažiť presadiť a šíriť s cieľom zlepšiť životnú úroveň a celkové prostredie na Slovensku. Okrem množstva návrhov a odporúčaní sa aktívne zapájam aj do riešení dopravy a parkovania, primárne v Bratislave a okolí, pričom moje návrhy a odporúčanie bude možné aplikovať kdekoľvek inde na Slovensku.


Blog,politika,návrh,odporúčanie,manažment
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest