×
Vytvárame riešenia

Návrh zlepšenia dopravy v Bratislave - Veľký okruh Petržalky

V tomto článku chcem navrhnúť vytvorenie špeciálnych pruhov (pruhy elektromobility) v Petržalke. Riešenie navrhuje vytvorenie špeciálnych pruhov pri krajnici pre elektro bicykle, elektro kolobežky a elektro skateboardy so šírkou aspoň 1 meter na hlavných radiálach v Petržalke.
Konkrétne by išlo o cesty na Dolnozemskej, Panónskej, Rusovskej ceste a Einsteinovej po celej ich dĺžke. Ak by bol problém so šírkou, všetky tieto radiály majú po svojich bokoch aj voľné priestory na prípadne rozšírenie/úpravy existujúcich ciest. Ide o dosť široké cesty s dostatkom priestoru vďaka čomu sa takto vytvorí veľký okruh Petržalky (Dolnozemská, Panónska, Einsteinova, Rusovská cesta) pre budúcu masovo nasadenú osobnú elektro prepravu.
Veľký Petržalský okruh by začínal od Prístavného mosta až po Slnečnice, od Slnečníc k mostu SNP, od Chorvátskeho ramena k Inchebe, a od Incheby k mostu Apollo, resp. späť k Prístavnému mostu. Vďaka týmto prepojeniam sa bude dať rýchlo a bezpečne dostáť osobnými elektrickými dopravnými prostriedkami (elektro bicykle, elektro kolobežky, elektrické korčule, skateboardy, atd) z jedného konca Petržalky na druhý s napojením na centrum mesta, prípadne vybudovaním cyklomosta.
Navrhovaný veľký okruh Petržalky ponúka rýchle a nenákladné riešenie ako sa rýchlo a včas pripraviť na rastúcu elektro mobilitu.

Záver

Na záver ešte navrhujem oddeliť novo vytvorené pruhy pre elektro mobilitu obrubníkom, kvôli vyššej bezpečnosti a nielen namaľovať čiary na cesty, kde autá chodia 50-70km/h a piráti 80-90km/h.


Blog,Bratislava,MHD,doprava,parkovanie,cyklotrasy,elektro mobilita
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších