×
Creating solutions

Návrh opatrení pre zlepšenie parkovania v Bratislave

V tomto článku predstavím návrh opatrení, ktorých úlohou je zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave. Opatrenia vychádzajú z triezveho myslenia, dokonalého prehľadu v danej problematike a spravodlivého riešenia s dôrazom na minimálny dopad na zníženie životnej úrovne obyvateľstva.

Návrh opatrení pre zlepšenie parkovania v Bratislave

 • Budovanie parkovacích miest pre súčasné rozmery áut.
 • Budovanie záchytných parkovísk pri električkových tratiach na okrajoch Bratislavy.
 • Budovanie záchytných parkovísk pri vzdialenejších vlakových staniciach 20, 50 a 100 km od Bratislavy, aby títo ľudia chodili do BA za prácou vlakom.
 • Vytvorenie električkových spojení Dúbravka - Petržalka, Ružinov - Petržalka.
 • Prepojenie vlakového spojenia s Petržalkou na smery Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda.
 • Ak dáka mestská časť vidí potenciál vo vlakovej zastávke, vybudujte ju.
 • Platené parkovanie len pre časový interval od 20:00 do 06:00 cez pracovný deň, víkendy budú bezplatné. Nerezidentské osobné auto 2 EUR, firemné 4 EUR za celú dobu, nie hodinu. Prvé rezidentské auto zadarmo. Druhé rezidentské auto a viac budú považované ako za nerezidenstké, aby rodiny s viacerými autami nezaberali verejný priestor, keď je k dispozícii aj MHD.
 • Zrušia sa prenajaté parkovacie miesta a budú dostupné pre všetkých.
 • Investori musia postaviť povinne bezplatné a nonstop dostupné parkovacie miesta, nie predávať k bytu. Ak chcú predávať parkovacie miesta k bytu, musia ich postaviť nad rámec povinných parkovacích miest.
 • Z pohľadu povinných parkovacích miest rovnaké podmienky ako pre byty musia platiť aj pre apartmány.
 • Vytvorenie cyklotrás / trás pre prichádzajúce prepravne prostriedky – Airwheel, Segway, elektro skateboard, elektro kolobezka, elektricky bicykel, kolonožka, kolieskové korčule a ďalšie moderné a trendové prepravné prostriedky.
 • Vytvorenie zabezpečených priestorov, kde ľudia môžu takéto prepravne prostriedky bezpečne odkladať a nehrozí ich odcudzenie.
 • Poplatky za parkovanie budú vyberať mestské časti, nie súkromne firmy a celú sumu budú musieť investovať do budovania nových parkovacích miest a parkovacích domov.
 • Každé parkovacie miesto musí mať svoje unikátne číslo, aby sa vedelo koľko je naozaj regulárnych parkovacích miest.
 • Skôr ako sa niečo spoplatní, je potrebne uskutočniť výzvu v trvaní 60 dní, kde sa ľudia môžu prihlásiť na rezidentské a nerezidentské parkovanie a to pre čas od 06 00 do 20 00 a od 20 00 do 06 00 cez pracovný deň, aby sa spravil predbežný odhad dopytu po parkovaní čo zároveň bude slúžiť aj ako reálny prieskum. Môže ísť aj o formulár na webe, kde sa uvedie meno, priezvisko a ŠPZ auta, typ auta (súkromné, firemné, osobné, prepravné). Na internete bude zobrazený len zoznam ŠPZ pre kontrolu, či naozaj boli započítané všetky nahlásené autá. Zároveň sa vytvorí prehľad odhadovaných príjmov pre plánované budovanie nových parkovacích plôch.
 • Na základe počtu prihlásených ľudí o parkovanie a zmapovaných parkovacích miest sa uvidí, či mesto má v ponuke taký počet parkovacích miest a až potom môže službu spoplatnenia ponúknuť. Ak mesto nemá taký počet parkovacích miest,tak najskôr vybuduje záchytné parkoviská, ktorým tento počet vytvorí. Mesto nemôže očakávať, že pokiaľ sa nevybudujú parkovacie miesta v okolí, tak ľudia budú mať kam dať autá. Ak ľudia nechajú autá v súčasných mestách, z ktorých dochádzajú do Bratislavy, kolaps sa presunie do týchto miest.
 • Pri záchytných parkoviskách odporúčam vybudovať maloobchodné prevádzky, ktoré viac motivujú ľudí ich využívať.
 • Je potrebné zvýšiť kapacity autobusov a znížiť interval liniek, aby ľudí viac motivovalo cestovať MHD kultúrne a na úrovni.
 • Zrýchliť električkovú dopravu, odstrániť každú druhú / tretiu zastávku z trate, kde paralelne ide viacero ďalších spojov (autobus, trolejbus), ktorých interval by nemal byť dlhší ako dve minúty (daným smerom minimálne každé dve minúty spoj), keďže absentuje vlaková doprava a metro.
Prioritou je znížiť počet prichádzajúcich ľudí za prácou zo vzdialenejších miest a to vybudovaním záchytných parkovisk a vlakových staníc. Ľudia z blízkeho okolia ak máju prestoje do 30 minút nie sú a zrejme ani nebudú motivovaní zmeniť správanie a prichádzať do mesta vlakom, kedže ich transfer do konečného miesta určenia bude z najvyššou pravdepodobnosťou vždy trvať dlhšie ako cesta autom (prestupy na ďalšie spoje MHD a preprava).
Poplatky za firemné vozidlá, nerezidentské vozidlá a druhé a viac áut rezidentov by mali denne vygenerovať príjmy pre vybudovanie 10 - 15 parkovacích miest, no tento počet môže byť aj na úrovni 30 a viac parkovacích miest v závislosti od typu parkovania a celkových nákladov na vybudovanie jedného parkovacieho miesta. Pri optimistickom odhade by sa za rok mohli vybrať príjmy na vybudovanie cca 10 000 parkovacích miest, pri pesimistickom pohľade 3000 parkovacích miest ročne. Viac by mal ukázať prieskum, ktorý je súčasťou návrhu opatrení.
Pri propagovaných chýbajúcich 40 000 parkovacích miest by sa dal tento problém pri optimistickom pohľade finančne vyriešiť do 4 rokov. Zároveň propagovaním integrovanej dopravy, vybudovaním záchytných parkovacích miest vo vzdialenejších oblastiach a zavedením poplatkov pre dve a viac rezidentských áut, zlepšením MHD, vybudovaním cyklotrás, nástupom nových osobných kompaktných prepravných prostriedkov by sa tento dopyt po parkovacích miestach v hlavnom meste mohol znížiť.

Plán parkovania

V prvom rade je potrebné predstaviť verejnosti celkový plán parkovania v hlavnom meste. Parkovanie bude rozdelené na dva režimy a tri etapy odstupňované po 4 rokoch. Denný režim od 06:00 do 20:00 a nočný režim od 20:00 do 06:00.
Prečo odstup 4 rokov? Počas tejto doby bude mať väčšina súčasných vlastníkov áut dostatok času sa rozhodnúť či o štyri roky zakúpi nový automobil alebo zníži počet áut v domácnosti/firme. Nechceme trestať súčasných majiteľov áut a výrazne meniť podmienky parkovania, ktoré menia celkovú finančnú situáciu domácností. Ľudia menia najčastejšie autá po štyroch a viac rokov, preto chcem dať väčšine ľudí čas na rozhodnutie a spôsobe prepravy do budúcnosti. Staršie autá už nemajú tak vysokú hodnotu a preto v danom čase rozhodnutie o predaji auta v domácnosti nebude mať tak negatívny finančný dopad ako pri predaji auta "mladšieho ako päť rokov".
Plán spoplatneného parkovania
 • Etapa č.1 - Prvé štyri roky platené parkovanie len pre časový interval od 20:00 do 06:00 (nočný režim) cez pracovný deň. Víkendy budú bezplatné. Nerezidentské osobné auto 2 EUR, firemné 4 EUR za celú dobu, nie hodinu. Prvé rezidentské auto zadarmo. Druhé rezidentské auto a viac budú považované ako za nerezidenstké,.
 • Etapa č.2 - Piaty až ôsmy rok. Pravidlá zostávajú len sa rozširuje doba spoplatnenia. Spoplatnený denný režim od 06:00 do 20:00 a nočný režim od 20:00 do 06:00 pre každý deň. Nerezidentské osobné auto 2 EUR, firemné 4 EUR za jeden režim, nie hodinu.Možnosť zaplatenia ročného parkovania - osobné auto pre jeden režim 500 EUR, oba režimy 1000 EUR, firemné auto jeden režim 1000 EUR, oba režimy 2000 EUR.
 • Etapa č.3 - Deviaty a nasledujúce roky bude zvýšená cena za nočné parkovanie a to nasledovne: Nerezidentské osobné auto 3 EUR, firemné 6 EUR. Ročné predplatné osobných áut pre nočný režim sa zvýši na 750 EUR a pre firemné autá bude ročné predplatné 1500 EUR.
V tretej etape, od deviateho roku, bude tlak na rezidentov, aby sami znížili počet áut v domácnostiach. Zároveň predstavené platby za parkovanie sú dostatočným zdrojom pre vybudovanie chýbajúcich parkovísk a odstavných plôch. Viac rezidentských áut v domácnosti sa bude brať za luxusný statok a preto nočné parkovanie bude drahšie.
Prioritou tejto koncepcie parkovania nie je odstránenie áut z domácností, ale ich regulácia na jedno auto, keďže autá je potrebné parkovať na ploche, ktorá ak nie je súkromná, tak ide o zabratie verejného priestranstva. Zároveň keď sa z poplatkov za parkovanie zaplatí výstavba nových parkovacích miest, tok peňazí z parkovania bude presmerovaný do rozvoja MHD, vlakových spojení a infraštruktúry.

Ako začať

 • Očíslovať o označiť všetky regulárne parkovacie miesta zodpovedajúce súčasným rozmerom áut.
 • Prieskumom zistiť skutočný dopyt po parkovacích miestach pre denný a nočný režim.
 • Vytýčiť nové plochy pre parkovacie miesta a parkovacie domy v intraviláne a na okrajoch mesta.
 • Vytýčiť po dohode s okolitými mestami a ŽSR plochy pre nové vlakové stanice a veľkokapacitné odstavné plochy s možnosťou vybudovania obchodnej zóny, aby autá aj naďalej odchádzali z okolitých miest a neprenieslo sa spoplatnenie parkovania v Bratislave na okolité mestá.
 • Zrušiť prenajaté parkovacie miesta
 • Zvýšiť počet povinných bezplatných voľne dostupných parkovacích miest pre developerov.
 • Spustiť budovanie nových parkovacích miest a parkovacích domov v Bratislave
 • Spustiť budovanie odstavných plôch na okrajoch Bratislavy a vo vzdialenejších oblastiach 20, 50 a 100 km od Bratislavy vrátane budovania vlakového spojenia
 • Prepojenie Petržalky s Dúbravkou a Petržalky s Ružinovom električkou a prepojenie Petržalskej stanice s okolitými mestami.
 • Skvalitnenie MHD a zrýchlenie električkovej prepravy.
 • Spustenie spoplatnenia v rámci etapy č.1.
 • Spustenie spoplatnenia v rámci etapy č.2.
 • Spustenie spoplatnenia v rámci etapy č.3.
 • Presmerovanie toku peňazí do rozvoja infraštruktúry a MHD.
Na internete bude uvedený zoznam ŠPZ a platieb, aby bolo zjavné kto a akú výšku zaplatil za parkovanie a koľko peňazí má byť použitých na budovanie parkovacích miest, rozvoj infraštruktúry a MHD. Zoznam zároveň bude slúžiť na zamedzenie nekalých praktík v podobe odpustenia poplatku "našim ľuďom".
Zoznam ŠPZ zároveň bude slúžiť pre kontrolu či platba a registrácia vozidla prebehla úspešne. Zároveň na internete bude uvedený zoznam ŠPZ, ktoré majú právo parkovať bezplatne. Tento údaj bude slúžiť primárne pre verejnú krížovú kontrolu.
Mesto vytvorí aplikáciu, prostredníctvom ktorej bude môcť ktokoľvek skontrolovať, či dané auto parkuje oprávnene. Ak sa zistí, že majiteľ auta nezaplatil poplatok, dostane pokutu 30 EUR za každý deň parkovania. Odoslaná informácia o kontrole auta bude obsahovať fotografiu auta s viditeľnou ŠPZ, ktorá bude na serveri prevedená cez OCR do textu a GPS pre lokalizáciu auta pre zaslanie policajnej hliadky a udelenie pokuty. Po odoslaní fotografie auta bude okamžite vrátená informácia o tom, či auto má zaplatené parkovanie alebo nie. Okrem zaslania fotografie bude možné vyhľadať informáciu o zaplatení parkovania uvedením ŠPZ. Občan, ktorý prostredníctvom aplikácie zistí, že za auto nebol zaplatený poplatok za parkovanie, dostane ako odmenu polovicu z výšky udelenej pokuty. Týmto sa eliminuje nutnosť zabezpečiť firmu, ktorá bude vykonávať kontrolu parkujúcich áut.
Mesto už pre prvú etapu vytvorí aplikáciu/web pre nahlasovanie vrakov a áut dlhodobo stojacich na jednom mieste. Môže sa osloviť projekt Odkaz pre starostu a vytvoriť špeciálna sekcia za týmto účelom. Polícia každých desať dní tri krát po sebe overí, či automobil stojí na rovnakom mieste. Následne bude automobil odtiahnutý za neoprávnené zaberanie verejného priestranstva na odstavné parkovisko.
Mesto už pre prvú etapu vytvorí špeciálnu odstavnú spoplatnenú plochu 30 EUR/mesiac osobné auto, 50 EUR/mesiac nákladné auto pre ľudí, ktorí potrebujú dlhodobejšie odstaviť osobný automobil, príves, dodávku alebo iný typ motorového vozidla tak, aby nespĺňal podmienky neoprávneného zaberania verejného priestranstva. Zároveň na túto plochu budú umiestnené vraky a autá dlhodobo zaberajúce verejné priestranstvo. Táto plocha bude oplotená a zabezpečená proti krádeži kamerovým systémom. Pre nízko nákladový chod bude otváracia doba s personálom len 4 hodiny denne. Tento typ parkovania môže mať nízko nákladový povrch a môže byť na odľahlejšom mieste. Vďaka tejto ploche pre umiestnenie vrakov, dlhodobo stojacích áut a prívesov Bratislava získa stovky parkovacích miest.

Ako to financovať

Na základe prieskumu získa mesto predpokladaný dopyt a na základe predstavených platieb predpokladané príjmy na obdobie 10 rokov. Na základe týchto údajov môže vypracovať plán obstarávania a osloviť banky o pôžičky. Vzhľadom na predložené prognózy budúcich príjmov z parkovania by nemal byť problém začať budovať parkovacie miesta a odstavné plochy čo najskôr. Najskôr je nutné niečo vybudovať a až potom začať spoplatnením parkovania. Občania musia dostať protihodnotu.

Trochu kritiky

Opäť uvádzam, že celú túto situáciu zapríčinili mestské časti a mesto tým, že zahusťovali priestor, legalizovali čierne stavby, predali parkoviská a priestory na parkovanie investorom, ktorí nevybudovali dostatočný počet parkovacích miest čoho výsledkom sú tisíce súkromných parkovacích a prenajatých miest, ktoré ak by boli voľne dostupné, situácia v Bratislave nie je taká kritická.
Ďalším klincom do rakvy bolo zrušenie starého mosta a automobilovej dopravy čím sa zvýšila spotreba pohonných hmôt a cena prepravy všetkých motoristov aj DPMB, ktorí tento most využívali, čím vznikla škoda hromadného rozsahu a vytvorenie zvýšenia dopravných zápch kvôli absencii mosta zvýšilo množstvo škodlivín v ovzduší, výsledkom tak je dodatočná environmentálna záťaž. Za obe tieto negatíva opäť je zodpovedný magistrát a vybrané metské časti.
V prípade, že sa začnú vyberať poplatky za niečo, čo nie je mesto alebo mestská časť schopná poskytnúť a poplatky budú vyberané súkromnou firmou a budú mať dopad na zhoršenie životnej úrovne už aj v tak drahej Bratislave, podnikneme kroky voči zodpovedným a podáme hromadné žaloby za škody obrovského rozsahu a to finančného charakteru ako aj environmentálneho.
Tiež chcem ešte podotknúť, že starostovia, ktorí nemali vo volebnom programe spoplatnenie parkovania, nemajú mandát od občanov na takéto rozhodnutie. To aké negatívne dopady hrozia pri spoplatnení parkovania som opísal v článku Čo hrozí, ak mestá spoplatnia parkovanie.

Záver

Celú problematiku parkovania treba riešiť komplexne. Ak zakážeme poplatkami vjazd do Bratislavy, skolabujú všetky mestá na okolí. Bratislava v súčasnosti vie obslúžiť dopyt, no treba vytvoriť poriadok, nové parkovacie miesta, odstavné plochy a parkovacie domy, aby sa mohli sprísniť podmienky parkovania a odstránili vozidlá z chodníkov a trávnatých plôch. Zároveň treba myslieť za hranice Bratislavy a vytvoriť odstavné parkoviská pre dochádzajúcich z väčších vzdialeností, ktorí najviac doplácajú na zápchy a dopravný kolabs. Práve tu je najväčšia pravdepodobnosť, že títo vodiči začnú využívať vlakovú prepravu namiesto automobilovej, vďaka čomu ušetria množstvo času.


Blog,parkovanie
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest