×
Vytvárame riešenia

Návrh na riešenie parkovania v Bratislave

Na úvod tohto príspevku chcem podotknúť, že tiež som za určité pravidlá v parkovaní, ale nielen pre vodičov, ale aj pre developerov. Tiež ma hnevá, že je veľa vodičov, ktorí sú leniví odparkovať auto normálne a snažia sa ho zaparkovať "rovno pred vchod".
V prvom rade si treba uvedomiť, že problém s parkovaním nespôsobili obyvatelia Bratislavy, ale jeho zástupcovia, teda tí, ktorí boli nami zvolení a mali zveľaďovať život v hlavnom meste. Rozpredali parkoviská, povolili výstavbu bez potrebného počtu nových parkovacích miest, dovolili nadstavby existujúcich budov, a tak ďalej.
Okrem týchto nekompetentných rozhodnutí navyše nerozvíjali verejnú dopravu, cestnú infraštruktúru a mimo mestskú dopravu. Výsledkom je, že železničná doprava je v meste nepoužiteľná. Chýbajú mosty, namiesto budovania nových mostov sa mosty uzatvárajú pre osobnú dopravu (Starý most).
V meste už dávno mohla byť bezkolízna doprava v podobe metra, vlakové prepojenie bratislavského a viedenského letiska, cyklotrasy, nové mosty, parkovacie domy, záchytné parkoviska, vlakové stanice, obojsmerná koľajová doprava južnou trasou a prísne pravidlá pre developerov.
A aký je výsledok. Máme zastaraný vozový park MHD, nedostatok vodičov, spojov a liniek. Osobne si myslím, že časť vozidiel už nespĺňa moderné kritéria na bezpečnosť. Vozidlá nepoužívajú zimné pneumatiky čím sa ohrozujú cestujúci. Kým osobné vozidlo s jedným až štyrmi pasažiermi musí povinne mať zimné pneumatiky, vozidlo MHD so 100 a viac ľuďmi ich mať nemusí.
Mesto chce nahnať ľudí do MHD no nemajú na to kapacity. Dopravnému podniku sa nedarí získať nových vodičov a tí čo tam sú len hrozia štrajkami.
Bratislava nemá prepojené jednotlivé mestké časti "rýchlospojmi". Bratislava má iba autobusovú dopravu. Vlaková doprava v Bratislave prakticky neexistuje. Električka a trolejbus idú len do pár mestkých častí. Intervaly a nadväznosť spojov ako aj časté prestupovanie ľudí donútili jazdiť autom.
A teraz to najlepšie. Dnešnú situáciu s parkovaním zachránili mladí, ktorí sa odsťahovali od rodičov do satelitov a uvoľnili tisíce parkovacích miest a postavili si parkovanie za vlastné. Namiesto vďaky ich chce mesto teraz trestať spoplatnením.
"Takzvaní" odborníci argumentujú, že všade v zahraničí sa za parkovanie platí. Všade v zahraničí je bezkolízna zrýchlená doprava ako metro a vlak, veľkokapacitné záchytné parkoviská na okraji miest, ako aj pri železničných staniciach. Tu máme 17 mestských častí a to bez prepojenia vlakmi, električkami a trolejbusmi. Jediný spoj je v Bratislave autobus a aj ten ide len do niektorých mestských častí, takže treba prestupovať. Autobusy majú meškania, nemajú rozumné časové nadväznosti a veľké časové intervaly.
K zhoršeniu dopravnej situácie navyše prispievajú neodborné nastavenia svetelných križovatiek a množstvo dopravných kolízii v súčasnosti vytvárajú provizórne dopravné značenia, ktoré sú tak chaoticky vyznačené, že vodič vôbec nevie čo má robiť.
Mesto chce spoplatniť parkovanie no nemá kapacity pre prepravu ľudí z juhu Slovenska, kde ide iba jednokoľajová trať. Navyše mestské časti prenajali stovky parkovacích miest, ktoré sú počas dňa prázdne. Množstvo obcí v okolí Bratislavy ma obmedzené dopravné spojenie s Bratislavou, spoje chodia v dlhých intervaloch a zástavky v meste sú často pre nich nedostatočné a musia ešte niekoľko krát prestúpiť v rámci MHD, kým sa dostanú do cieľa.
Čerešničkou na torte sú režim prázdniny, víkendy a sviatky. Vtedy je MHD ako na vidieku. Milí naši zástupcovia, my pracujeme aj cez školské prázdniny a chceme sa dostať do cieľa aj cez víkendy a sviatky, kedy dokonca niektoré spoje ani nepremávajú.
A to som ešte nespomenul, že mesto chce síce zaviesť parkovaciu politiku, pýtať peniaze od rezidentov, no negarantuje im parkovacie miesto. Podľa môjho názoru je takáto forma služby nezákonná. To potom môže každý beztrestné začať predávať tovary a služby s tým, že ich dodanie negarantuje!
Tak sa už radšej zobuďte a začnite robiť niečo preto, aby sa zlepšila životná úroveň v Bratislave a nie že hľadáte spôsoby ako vyberať ďalšie poplatky.
Na záver úvodu a kritiky ešte uvediem, že každý vodič s trvalým bydliskom v Bratislave dotuje svojimi daňami aj MHD. Bez ich daní by bola MHD oveľa drahšia. Navyše ako tak sledujem stav MHD, tak v teréne je množstvo zastaraných električiek a autobusov, ktoré sú úž po dobe životnosti a navyše bez klimatizácie, takže úroveň cestovania v MHD je ako v rozvojových krajinách.

Návrhy na spravodlivú parkovaciu politiku

Keďže nie som osoba, ktorá iba kritizuje, snažím sa tiež prinášať riešenia. Moje návrhy budú vychádzať, z toho čo už mesto prezentovalo. Ide o drobné vylepšenia, ktoré sú určitým kompromisom a vychádzajú zároveň aj z potrieb rezidentov a vodičov.
Návrh č.1 - Platené parkovanie cez týždeň od 22:00 do 06:00
Tento návrh vychádza z toho, že momentálne nie je problém s parkovaním cez víkendy a sviatky. Víkendy a sviatky preto bude parkovanie bezplatné. Časy sú zvolené tak, aby mohli bezplatne parkovať ľudia chodiaci na 07:00 do práce a ľudia, ktorí chodia ešte po práci na rôzne voľno časové aktivity (fitness, futbal, team buildingy a pod.).
Tento návrh počíta aj s možnosťou prenájmu 10 percent miest rezidentom. Teda, to čo súčasní platiaci rezidenti najviac kritizujú. Parkovanie ale budú mať vyhradené len v čase od 22:00 do 06:00. Dôvodom je, aby počas dňa neboli voľné parkovacie miesta, ktoré nemožno využiť.
Návrh č.2 - Celodenné spoplatnené parkovanie
Exponované lokality, ktoré by sa rozhodli niektoré mestské časti spoplatniť, môžu byť spoplatnené len v prípade, že na dostupnom mieste sa vybudujú nové parkovacie kapacity a do týchto lokalít pôjde zrýchlený priamy spoj. Žiadne prestupovanie.
Návrh č.3 - Zlepšiť MHD a mimo mestské dopravné spojenia
Je potrebné zrušiť režim prázdniny a zhustiť víkendy a sviatky.
Spraviť prepojenia všetkých mestských častí rýchlospojmi, tak aby sa z každej mestskej časti dalo dostať do akejkoľvek inej mestskej časti jednou linkou. Rýchlospoj bude mať napr. len tri zastávky v danej mestskej časti, alebo mestskej časti ktorou prechádza.
Ďalšie návrhy na rozvoj dopravnej infraštruktúry
Je nutné začať riešiť koľajovú dopravu.
Je potrebné riešiť elektromobilitu, teda cyklotrasy s normálnymi rozmermi a nie minimálnymi ako sa deje teraz alebo kreslenie cyklotrasy na cesty.
Je potrebné začať budovať zabezpečené priestory pre odkladanie bicyklov a elektro mobilných prostriedkov.
Je potrebné vytvoriť regulatív a pravidlá pre výstavbu apartmánov, bytových jednotiek, domov a obchodno-kancelárskych priestorov a príslušného počtu parkovacích miest pre vlastníkov a návštevníkov.
Samozrejme je potrebné budovať záchytne parkoviská, využívať železničnú prepravu a vytvoriť nové vlakové stanice s veľkými zabezpečenými parkovacími plochami, keďže väčšina súčasných vlakových staníc je v mestách, kde vybudovanie parkoviska vedľa stanice neprichádza do úvahy.

Záver

Na záver tohto príspevku chcem upozorniť, že kým dnes riešime parkovanie, je tiež potrebné začať riešiť novú dopravnú infraštruktúru pre elektro-mobilné zariadenia, ktorých ponuka neustále rastie a čoraz viac ľudí si kupuje elektrické bicykle, e-kolobežky, e-skateboardy a rôzne iné kolesové elektrické dopravné prostriedky, ktoré dosahujú rýchlosť 25km/h, a tak nie je možné ich nechať na chodníkoch.


Blog,Bratislava,parkovanie,autá,doprava,MHD
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších