×
Vytvárame riešenia

Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 2 (CSS)

V prechádzajúcom článku som sa venoval spôsobu rozlíšenia názvov tried od identifikátorov. Tento článok vychádza opäť z praxe, ale inšpiráciou mi bol môj kolega David, ktorého šikovné postrehy na aktuálnom projekte boli dôvodom vzniku tohto článku.
Prvým dobrým tipom je vyhýbať sa názvom, ktoré reprezentujú aktuálnu pozíciu v layoute. V mojom prípade išlo o názov leftNavigationPanel. Aj keď tento navigačný panel bude pravdepodobne vždy vľavo, v budúcnosti sa jeho umiestnenie môže zmeniť, napríklad vpravo. Z tohto dôvodu som navrhol zmenu názvu na mainNavigationPanel. V markupe tak v prípade zmeny pozície navigačného panela nebude "svietiť" názov s umiestnením iným, ako je v skutočnosti.
Druhým výborným postrehom bolo odstránenie súčasných farebných označení tlačidiel. Dôvodom je skutočnosť, že už sme dostali definovanie jednotlivých akcií, ku ktorým prislúchajú aj jednotlivé tlačidlá. Z tohto dôvodu sme navrhli zmeny tried s názvami blue, green, white atď. na názvy create, edit, apply, cancel atď. Odpadá tým závislosť na farbách a mení sa len farba jednotlivým akciám, ktoré zostanú nemenné, resp. zmena názvu akcie je oveľa menej pravdepodobná ako zmena farebnej schémy.

Záver

V budúcnosti očakávam, že nájdeme ešte množstvo vecí, ktoré sa dajú zlepšiť aj z pohľadu CSS. A aké návrhy a zlepšenia ste použili vy? Podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


CSS,programovanie,naming conventions,class,id
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších