×
Vytvárame riešenia

Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 1

Významnou súčasťou jazyka JavaScript je objekt this, ktorý definuje aktuálny scope pre objekt alebo funkciu. Vo viacerých prípadoch je potrebné this preniesť do funkcie no bez jeho priradenia a zmenenia názvu to nejde. Samozrejme sú k dispozícii aj funkcie call() a apply(), no niekedy je šikovnejšie pre sprehľadnenie kódu použiť this pod novým názvom.
A v rámci tejto operácie je možné použiť niektorý z nasledujúcich navrhovaných názvov zastupujúci objekt this.
Príklad: Premenné zastupujúce objekt this.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var that = this;
var parentThis = this;
var thisWidget = this;
var self = this;
var thisObj = this;
var thisObject = this;
Pre programátorov používajúcich iné programovacie jazyky môžu byť dané názvy komické, no v rámci JavaScriptu sa je možné s nimi stretnúť veľmi často. Samozrejme názov musí vystihovať to čo objekt this v skutočnosti reprezentuje. Ak pracujeme s widgetmi, môžeme použiť premennú thisWidget.

Záver

A aké názvy pre this používate vy? Podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Programovanie,naming conventions,coding style,this
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších