×
Creating solutions

Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 1

Významnou súčasťou jazyka JavaScript je objekt this, ktorý definuje aktuálny scope pre objekt alebo funkciu. Vo viacerých prípadoch je potrebné this preniesť do funkcie no bez jeho priradenia a zmenenia názvu to nejde. Samozrejme sú k dispozícii aj funkcie call() a apply(), no niekedy je šikovnejšie pre sprehľadnenie kódu použiť this pod novým názvom.
A v rámci tejto operácie je možné použiť niektorý z nasledujúcich navrhovaných názvov zastupujúci objekt this.
Príklad: Premenné zastupujúce objekt this.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var that = this;
var parentThis = this;
var thisWidget = this;
var self = this;
var thisObj = this;
var thisObject = this;
Pre programátorov používajúcich iné programovacie jazyky môžu byť dané názvy komické, no v rámci JavaScriptu sa je možné s nimi stretnúť veľmi často. Samozrejme názov musí vystihovať to čo objekt this v skutočnosti reprezentuje. Ak pracujeme s widgetmi, môžeme použiť premennú thisWidget.

Záver

A aké názvy pre this používate vy? Podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Programovanie,naming conventions,coding style,this
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest