×
Vytvárame riešenia

Je súčasná vláda environmentálne založená a naozaj bojuje za záujmy ľudí?

Každým dňom čoraz viac vidím z môjho pohľadu absolútnu neschopnosť ľudí v našom štáte vládnuť v prospech svojho obyvateľstva, prosperity štátu ako celku a pripravovať sa na budúcnosť. Príklad sú nové ceny elektrickej energie, ktoré opäť rastu aj napriek tomu, že ceny elektrickej energie v okolitých krajinách klesli a vláda sa zaviazala k znižovaniu cien energií.
V súčasnosti rezonuje ako prudko rastie poplatok za odber elektrickej energie v podobe fixnej zložky. Aktuálne má ísť o prenájom ističov. Ide o akúsi povinnú položku, ktorá sa platí za pripojenie do siete. Myslím si, že ide o nevhodne zvolenú položku, pretože istič by si radšej pri súčasných cenách asi každý kúpil sám.
Tiež ma stále hnevá, že aj keď som už apeloval na niektorých členov v parlamente, stále sa nerieši nález, ktorý hovorí, že distribučné spoločnosti si účtovali poplatky za neexistujúce majetky. Výsledok je, že sme všetci platili za niečo čo neexistuje, teda ide o podvod obrovského rozsahu. Ani v tejto veci sa zatiaľ nič nekoná. Minimálne by sa mala táto situácia vyriešiť vratkami za cenu elektrickej energie, tak ako boli v minulosti vratky za plyn.
Ďalšia vec čo ma hnevá, je že fixný poplatok je podľa typu ističa. Ja neviem kto tento poplatok vymyslel, ale poprosil by som zodpovedať nasledujúcu otázku/ dilemu.

Fixný poplatok za istič ako negatívny dopad na ekológiu

Momentálne prichádzajú na trh elektromobily, ktoré pre svoje nabíjanie budú vyžadovať vyšší odber a teda aj výkonnejšie ističe. Taktiež ľudia kúria modernými elektrickými vykurovacími systémami, ktoré tiež majú výkonnejšie ističe. Otázka znie, prečo teda dáva vláda dotácie na predaj elektromobilov, výstavbu solárnych riešení a podobne, keď im za bezpečnostné istiace prvky zvyšuje cenu elektrickej energie a pritom efekt má byť opačný.
Pri elektromobiloch sa má znížiť používanie benzínu a nafty a znížiť znečistenia spôsobené výfukovými plynmi. Pri elektrickom vykurovaní sa má znížiť kúrenie na drevo, brikety, uhlie a iné palivá, ktoré svojim spaľovaním tiež výrazne zaťažujú životné prostredie.
Tiež treba brať do úvahy, že motoristi neplatia za to, že v ich okolí sú čerpacie stanice aj keď na ne nechodia. Akýkoľvek vymyslený a nezmyselný poplatok len odradí ľudí na prechod z neekologických riešení na ekologickejšie. Ako príklad môžem uviesť, že ak si ľudia vymenia ističe za menej výkonné v zime budú kúriť neekologickými vykurovacími materiálmi alebo prejdú hromadne na plyn, no v snahe ušetriť môžu toto zavedenie vykonať neodborne a tým spôsobiť časom škody na vlastnom a aj cudzom majetku a môžu sa vystaviť aj ohrozeniu života (unikajúci plyn pri neodbornom zapojení spotrebičov a absencii povinných revíznych kontrol zariadení).
Tiež ako dôvod sa uvádza, že snahou tohto poplatku je znížiť odber elektrickej energie. No realita je úplne iná. Nech nám garantujú všetci zainteresovaní, že to bude pravda lebo v prípade niektorých médií ich cena išla hore preto, lebo sa im znížil počet zákazníkov a celkové odbery (dodávka vody, dodávka tepla a problém s odpájaním sa od centrálneho zdroja a prechodom na vlastné vykurovacie systémy).
Ja neverím, že zníženie odberu elektrickej energie nebude kompenzované zvýšením jej ceny. Podľa mňa už tieto ističe to robia a je to len kamufláž na niečo, čo sa dlhodobo deje. Ľudia kupujú A, A+, A++, A+++ a iné spotrebiče, prechádzajú na LED žiarovky a znižujú každým rokom svoju spotrebu. A výsledok? Stále dáky poplatok alebo dôvod na zvyšovanie cien za odber elektrickej energie aj napriek tomu, že sa v zahraničí podľa medializovaných informácií deje pravý opak. Tiež sa stačí pozrieť ako sa zbytočne a umelo dotujú solárne elektrárne a uholné bane, ktoré výrazne znečisťujú životné prostredie a zhoršujú zdravie ľudí v ich okolí a priamo na mieste.
Tiež sa pýtam aký dopad bude mať takýto fixný poplatok na budúce rýchlo nabíjacie stanice pre elektromobily? Aká bude cena energie, resp. aký bude rozdiel medzi cenou dojazdu na 100km na elektrickú energiu a na benzín či naftu? Oplatí sa ľuďom kúpiť elektromobil ak rozdiel medzi cenou elektrickej energie a palivami bude minimálny ale rozdiel medzi automobilmi na rôzny pohon obrovský?
Umelým navyšovaním ceny za rôzne nezmyselné poplatky ľudia nebudú motivovaní vo zvýšenej miere používať ekologickú elektrickú energiu a budú naďalej radšej jazdiť na naftu, benzín, kúriť drevom a uhlím. Preto ak sa má zaviesť dáky poplatok za účelom prehodnotenia predimenzovaných odberných miest navrhujem nasledujúce riešenie.

Návrhy riešení ako spravodlivo aplikovať fixné poplatky

Ak chceme podporovať využívanie elektrickej energie na úkor negatívne na životné prostredie vplývajúcich alternatív, musíme sa zamerať na účel spotreby. To znamená, že ak niekto vlastní elektromobil, tak bude mať fixnú položku za istič ako keby mal základný istič. V prípade, že niekto má primárne kúrenie riešené cez elektrickú energiu, aj v tomto prípade sa bude účtovať fixná položka za istič ako keby mal základný istič.
Ak mestá a obce prejdú na LED osvetlenie, tak aj v tomto prípade sa bude účtovať fixná položka za istič ako keby mali základný istič. Ak mestá a obce budú mať aplikované schválené nízkoodberové zariadenia, resp. investujú do energeticky menej náročných riešení, ktoré budú v zozname riešení pre vyňatie danej kategórie ističov z vysokých poplatkov, tak aj v tomto prípade sa bude účtovať fixná položka za istič ako keby mali základný istič.

Záver

Dúfam, že táto téma rozprúdi diskusiu a veci sa pohnú správnym smerom. Tento článok bude poslaný niektorým poslancom NR SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a vybraným médiám.


Blog,cena,elektrická energia,istič
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších