×
Vytvárame riešenia

Java - odporúčané nastavenia premenných prostredia

Pri práci s vývojovým prostredím alebo aj príkazovým riadkom môžu niektoré operácie, medzi ktoré patrí aj kompilácia alebo spustenie programu v jazyku Java, skončiť neúspešne. Dôvodom tohto neúspechu môžu byť aj chýbajúce nastavenia v premenných prostredia.
Pre bezproblémovú kompiláciu je možné definovať cestu k Java Development Kit a Java prostredníctvom systémovej premennej Path.
Príklad: Zápis systémovej premennej Path pre Javu v adresári Coding.
1
Path C:\Coding\Java\bin;C:\Coding\Java\jdk1.7.0_15\bin
Definovaním používateľskej premennej CLASSPATH sa napríklad zabezpečí, že pre spúšťanie súborov s príponou *.class nie je potrebné používať parameter -cp . . Premenná CLASSPATH definuje cestu k súborom s príponou *.class. Používateľ môže zadať aj viacero ciest súčasne a oddeliť ich od seba znakom ;.
Príklad: Premenná CLASSPATH definuje cestu k súborom *.class.
1
CLASSPATH C:\JavaApps\App\Classes
Príklad: Definovanie viacerých ciest k súborom *.class.
1
CLASSPATH C:\JavaApps\App\Classes;C:\JavaDemos\Demo\Classes
Medzi ďalšie používateľské premenné patria JRE_HOME a JAVA_HOME. Premenná JRE_HOME definuje cestu k prostrediu Java Runtime Environment a premenná JAVA_HOME definuje cestu k Java Development Kit.
Príklad: Nastavenie JRE_HOME a JAVA_HOME pre adresár Coding.
1
2
JRE_HOME C:\Coding\Java\jre7
JAVA_HOME C:\Coding\Java\jdk1.7.0_15
V prípade, že používateľ pracuje s programom Tomcat, je potrebné definovať aj používateľskú premennú CATALINA_HOME.
Príklad: Nastavenie premennej CATALINA_HOME pre adresár Coding.
1
CATALINA_HOME C:\Coding\Tomcat
Aplikácie v príkladoch sú nainštalované do adresára C:\Coding. V prípade, že používateľ inštaloval aplikácie do iných adresárov, je potrebné uviesť správnu cestu. Uvedené príklady demonštrujú, po ktorý adresár má byť zápis cesty v premennej uvedený. Pre prácu s premennými prostredia je možné použiť aplikáciu Rapid Environment Editor.

Záver

Správnym aplikovaním používateľských a systémových premenných je možné predchádzať viacerým chybám nielen pri tvorbe programov v jazyku Java.


Java,programovanie,premenné prostredia,java_home,Java,CLASSPATH,JRE_HOME,java_home,path,JDK
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších