×
Vytvárame riešenia

Error : Unexpected XSLT element 'param'

Pri práci s parametrami v jazyku XSLT s použitím PHP sa môže používateľ stretnúť s chybovým hlásením XSLTProcessor::transformToXml(): Unexpected XSLT element 'param'. Toto hlásenie sa zobrazí, ak je definícia parametra umiestnená na nesprávnom mieste v dokumente *.xsl.
Definícia parametrov musí byť uvedená hneď za definíciou šablóny <xsl:template>. V prípade, že tomu tak nie je, používateľ dostane chybové hlásenie Unexpected XSLT element 'param' a transformácia sa nevykoná. Pri kombinácii XSLT a PHP, kde transformáciu vykonáva metóda transformToXml(), je hlásenie v znení XSLTProcessor::transformToXml(): Unexpected XSLT element 'param'.
Príklad: Nesprávne umiestnenie definície parametra v dokumente *.xsl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
<xsl:template match="html">
<h1>
<xsl:value-of select="title"/>
</h1>
<xsl:param name="my-parameter" select="title"/>
<xsl:value-of select="$my-parameter"/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
V uvedenom príklade je definícia parametra umiestnená až za element <h1>. Definícii parametra nesmie predchádza žiaden iný <xsl> element alebo element jazyka HTML.
Príklad: Správne umiestnenie definície parametra v dokumente *.xsl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
<xsl:template match="html">
<xsl:param name="my-parameter" select="title"/>
<h1>
<xsl:value-of select="title"/>
</h1>
<xsl:value-of select="$my-parameter"/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Záver

Okrem parametrov môže používateľ definovať aj premenné. Ich umiestnenie nie je viazané na pozíciu definície šablóny.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 22.2.2013
Kategória: XML
Značky: xslt, xml, error, programovanie, php, html


XML,XSLT,XML,error,programovanie,PHP,HTML
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších