×
Vytvárame riešenia

Element script (ne)podporovaný aj ako prázdny element

V rámci pravidiel jazyka XML, a teda aj XHTML a HTML5, sa elementy delia na párové a nepárové (prázdne - empty). Párové elementy obsahujú otváraciu a zatváraciu značku. Medzi značkami je umiestnený obsah pre zobrazenie. Obsahom môže byť text alebo platné elementy. Nepárové elementy majú buď špecifickú funkciu alebo ich obsah je definovaný atribútmi. V jazykoch XML a XHTML musia byť prázdne elementy ukončené znakom /. Jazyk HTML5 podporuje zápis prázdnych elementov aj bez znaku /.
Medzi pravidlá zápisu elementov patrí aj možnosť zapísať párový element bez obsahu ako nepárový. Špecifický prípad nastáva pri elemente <script>. Kým pri validácii dokumentov s jazykom XHTML je toto pravidlo dodržiavané, pri dokumentoch HTML5 už je potrebný zápis párového elementu. Rovnako sa správajú aj internetové prehliadače, ktoré zápis prázdneho elementu <script> korektne nespracovávajú a to aj pri dokumentoch XHTML.
Príklad: Validný zápis prázdneho elementu <script> v jazyku XHTML.
1
<script type="text/javascript" src="script.js"/>
Príklad: Validný zápis elementu <script> v jazyku HTML5.
1
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
V rámci dodržiavania pravidiel XML a jazyka HTML5 by mal mať prázdny element <script> nasledujúce spôsoby zápisu. V súčasnosti tomu tak ale nie je.
Príklad: Validný zápis pre dokumenty XHTML a HTML5 podľa XML.
1
<script type="text/javascript" src="script.js"/>
Príklad: Validný zápis pre dokumenty HTML podľa HTML5.
1
<script type="text/javascript" src="script.js">
Element <script> nemusí vždy obsahovať JavaScript, ale prostredníctvom atribútu src môže odkazovať na externý súbor so skriptom. V takomto prípade sa z neho stáva prázdny element. V súčasnosti je platný a internetovými prehliadačmi podporovaný len nasledujúci zápis elementu <script>.
Príklad: Platný a prehliadačmi podporovaný zápis elementu <script> .
1
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>

Záver

Aj keď by mal byť zápis prázdneho elementu <script> v dokumentoch XHTML a HTML5 podporovaný, v súčasnosti je potrebné ho vždy zapisovať ako párový element.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 31.12.2012
Kategória: HTML
Značky: xml, xhtml, programovanie, html


HTML,XML,XHTML,programovanie,HTML
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších